Efro subsidies voor Regio Zwolle

10-02-2016

Na 1 maart aan te vragen

Via EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, komt in Overijssel en Gelderland (regio Oost) ook in 2016 veel geld beschikbaar voor versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. De provincies hebben het voornemen om in 2016 vijf regelingen open te stellen. Ten opzichte van 2015 zijn regelingen beperkt aangepast, waar mogelijk vereenvoudigd en in een enkel geval samengevoegd.

Voor nadere details over de voorziene openstellingen, inclusief bijbehorende regelingen kan de website van het programma geraadpleegd worden. De innovatie-adviseurs van Kennispoort zijn graag bereid uw vragen te beantwoorden en u te ondersteunen bij de aanvragen.Of u bezoekt het speciale event op 22 februari in Zwolle waar u in twee uur wordt bijgepraat over de mogelijkheden.

De planning (voorlopig)

Efro planning

R&D projecten

Subsidie kan aangevraagd worden voor innovatieprojecten door individuele ondernemers tot maximaal € 50.000,– Hierbij zijn alleen externe kosten subsidiabel. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 35% van de totale subsidiabele kosten.

R&D samenwerkingsprojecten

Deze openstelling is bedoeld voor innovatieprojecten uitgevoerd door samenwerkingsverbanden van MKB’ers waarbij de focus ligt op industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. Er kan tot maximaal € 2.500.000,– subsidie aangevraagd worden. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 40% van de totale subsidiabele kosten.

Stimuleren van Proeftuinen

Voor de regeling proeftuinen kan subsidie worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden die producten, procedés of diensten, die nog in ontwikkeling zijn, onder realistische omstandigheden willen uittesten in een proeftuin. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 50%.

Cluster en Netwerkactiviteiten

Voor de regeling clusters en netwerken kan subsidie worden aangevraagd door kennispartners, samenwerkingsverbanden en kennisinstellingen. Subsidiabel zijn activiteiten die zich richten op het tot stand brengen van samenwerking gericht op mkb-ondernemingen, het uitbreiden van een bestaande samenwerking met mkb-ondernemingen, of de stimulering van mkb-ondernemingen tot valorisatie. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 50%.

Haalbaarheid, innovatieadvies en businesscase (MIT)

De mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor haalbaarheids- en innovatieadviesprojecten, onderdeel haalbaarheid, innovatieadvies en businesscase die uitgevoerd worden samen met Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) blijft bestaan in 2016. De subsidieregeling wordt niet meer gefinancierd met EFRO middelen. De uitvoering vindt plaats door de provincies Gelderland en Overijssel gezamenlijk. Zodra meer bekend is zal dit onder andere via deze website worden gecommuniceerd.

OP-Oost 2014-2020

Het operationeel programma (OP) EFRO Oost-Nederland is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland en werkt aan structurele versterking van de economie. Oost Nederland zet de EFRO-middelen in op innovatiestimulering en koolstofarme economie in de sectoren: High Tech Systemen en Materialen (HTSM), gezondheid (Health), Agro & Food en Energie & Milieutechnologie (EMT). Het doel is dat meer Oost-Nederlandse MKB-bedrijven meer omzet halen uit nieuwe producten.

Bekijk de animatie over het EFRO programma.

Heeft u vragen over deze subsidies of wilt u ons laten mee kijken bij uw aanvraag? Neem dan contact met ons op via innovatie@kennispoortregiozwolle.nl of 038-2022020.

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2022 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.