Financiering: Subsidie voor de circulaire economie

14-03-2017

Een circulaire economie biedt veel kansen voor ondernemers; materialen worden er hergebruikt en grondstoffen behouden hun waarde. Vanaf volgende maand, 15 april 2017, is er subsidie aan te vragen voor grote R&D-samenwerkingsprojecten met betrekking tot de circulaire economie. De subsidie is voor activiteiten gericht op koolstofarme economie die een thema hebben dat aansluit op een circulaire economie. Deze subsidie stimuleert ondernemers tot innovaties die leiden tot minder of hergebruik van producten en materialen en het verminderen van afvalstoffen.

Openstelling

De openstelling is van 15 april 2017 tot en met 20 juni 2017. De subsidie kan worden aangevraagd door twee of meer onafhankelijke samenwerkende organisaties en is bedoeld voor samenwerkende organisaties die voldoen aan de volgende eisen:
– Er moet minimaal één MKB-onderneming betrokken zijn, die ook ten minste 35% van de kosten maakt en betaalt.
– Het project moet gericht zijn op de uitvoering van gezamenlijke experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek in combinatie met experimentele ontwikkeling.
– Geen van de organisaties in de aanvraag mag meer dan 70% van de kosten maken.

Aanvraag doen

Het doen van een aanvraag kan door twee of meer onafhankelijke samenwerkende organisaties waarvan minimaal één een MKB-onderneming is. Voorbereiding op de aanvraag is een belangrijk element, om de aanvraag te kunnen controleren op volledigheid is er de zogenaamde ‘checklist verplichte bijlagen 3.3’. Het indienen van de aanvragen kan vanaf de 15e van april via het EFRO-webportaal.

Meer informatie

Meer informatie over deze en andere EFRO-openstellingen op onze pagina EFRO 2017 of op de website van op-oost.eu.

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2022 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.