e-Health binnen Vogellanden en Roessingh in de versnelling door EFRO/SPINZO

13-02-2019

Zo’n vier jaar geleden startte ergotherapeut Chiel Jansen samen met collega-fysiotherapeut Manon Blaauwgeers een werkgroep e-Health binnen Vogellanden, centrum voor revalidatie en bijzondere tandheelkunde. Het doel? Onderzoeken welke kansen e-Health biedt voor revalidanten en de organisatie. Het EFRO/SPINZO-project, ofwel ‘Specialistische zorg thuis’, is een project van 3,5 jaar waarin de vraag centraal staat welke innovaties en afspraken er ontwikkeld moeten worden om de patiënt het beste thuis te kunnen behandelen. Het project heeft Europese EFRO-subsidie ontvangen om het tot uitvoer te brengen. Het HIP is hiervan penvoerder en coördineert de projecten. Het project past goed binnen de doelstelling van de werkgroep bij Vogellanden. Inmiddels is er door dit project een samenwerking met onder andere Roessingh en RRD tot stand gekomen en zijn de krachten gebundeld. Chiel Jansen vertelt welke activiteiten er momenteel plaatsvinden.

e-Health belangrijk voor revalidatie
,,e-Health is belangrijk binnen de revalidatie ”, vindt Chiel Jansen. ,,Het draagt bij aan de eigen regie bij het revalidatieproces en de transfer van het geleerde naar de thuissituatie. Ik vind het een uitdaging om te kijken hoe we de technologie steeds weer kunnen verbeteren en zo gebruiksvriendelijk mogelijk kunnen maken. Wij hebben er voor gekozen om in te zoomen op de mogelijkheden van de applicatie telerevalidatie. Dat is een oefenportaal, waarin de therapeut een op maat gesneden oefenprogramma en informatie kan opnemen voor een cliënt.”

Twee projecten
Op dit moment lopen er binnen EFRO/SPINZO twee e-Healthprojecten waarbij Vogellanden in samenwerking met Roessingh en RRD bij betrokken is. ,,We zijn bezig met het  verder ontwikkelen van het oefenportaal”, vertelt Chiel. ,,Het zou mooi zijn als ook een module bestaat voor partners en/of mantelzorgers . Op dit moment onderzoeken we welke behoeften er bij deze groep leven. We zoeken naar mogelijkheden om deze groep nog meer bij de revalidatie te betrekken. Mantelzorgers zijn een belangrijke schakel in het revalidatieproces. Dat kost hen vaak veel energie door de fysiek en/of mentaal intensieve situatie waarin ze beland zijn.  Toch vinden wij het belangrijk om hen gelijk bij de start van de revalidatie bij het herstel van hun partner of familielid te blijven betrekken. We onderzoeken nu dus op welke manier het oefenportaal daarbij kan ondersteunen.”

,,Daarnaast willen we graag een toolkit samenstellen voor de implementatie op de werkvloer. We merken dat er verschil bestaat in de manier waarop therapeuten e-health applicaties omarmen. Momenteel onderzoeken we welke factoren van invloed zijn op het gebruik van het oefenportaal door zorgverleners. Op basis van die gegevens willen we uiteindelijk als projectpartners gezamenlijk tot een toolkit komen waarmee de zorgverleners aan de slag kunnen.”

HIP verbindende factor
,,Het HIP zie ik vooral als verbindende factor”, zegt Chiel. ,,Door hen werken we nu samen met eerdergenoemde projectpartners, maar ook met Isala,  Ambulance Ijsselland en de Universiteit Twente. Het HIP organiseert regelmatig bijeenkomsten waarin we resultaten van onze projecten met elkaar bespreken en vaak vindt daar dan ook kruisbestuiving plaats. Zo denkt Isala er bijvoorbeeld over na om voor de Trombosedienst ook het oefenportaal te gaan inzetten. Dat laat zien dat zo’n verbindende rol belangrijk is. We kunnen elkaar versterken, resultaten met elkaar delen en we voorkomen dat we op verschillende plaatsen met hetzelfde bezig zijn. Daar wordt iedereen beter van en vooral de revalidant. En daar doen we het voor!”

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2022 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.