De Researchmanager: ”Het netwerk van het HIP is waardevol.”

Paul Somberg is directeur-eigenaar van Researchmanager in Deventer. Hij werkte mee aan de oprichting van het Health Innovation Park en is nu nog steeds betrokken bij het HIP. Met zijn bedrijf Researchmanager is hij lid van het HIP. Wat doet Researchmanager en wat verwacht hij van het HIP en het lidmaatschap?

Researchmanager is een bedrijf dat waarde toevoegt aan data. Data die verzameld worden bij het doen van onderzoek. Dat doen zij niet alleen met het leveren van innovatieve tools, maar ook door met de klant te sparren over het onderzoek zelf en het optimaliseren van processen. ,,Wij maken van data waardevolle informatie”, licht Paul toe. ,,Informatie die bruikbaar is voor de interpretatie van de uitkomsten van onderzoeken. We bouwen moderne tools die organisaties kunnen inzetten en we zorgen dat die tools ook data kunnen interpreteren. Want dan pas heb je er wat aan. Dan hebben ze waarde.”

Aan de wieg van het HIP gestaan
Het bedrijf van Paul heeft veel klanten in de zorg. ,,Onze eerste klant was Isala in Zwolle. Via hen zijn we in het zorgnetwerk gerold en inmiddels hebben we een groot aantal klanten in deze sector. Zo is ook mijn betrokkenheid bij het Health Innovation Park ontstaan”, vertelt Paul. ,,Er was in de regio een behoefte aan een platform voor innovaties. Destijds werd ik gevraagd hierover in een studiegroep mee te denken. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de oprichting van het HIP

Waarde van het HIP
Zelf heeft Paul ook veel profijt gehad van het HIP. ,,Als startende ondernemer heb je er veel aan. Ze hebben ons verder geholpen met het aanscherpen van onze businesscase en ze kennen de weg in financieringsland. Ik merk wel dat we, nu we in de tweede fase met ons bedrijf zijn, iets minder vaak met het HIP schakelen. Toch hebben we ze nog wel nodig, als is het alleen maar voor het netwerk waarin het HIP zich bevindt.”

Meedenken met Connected Care
Dat is ook de reden dat Paul zich met Researchmanager heeft aangemeld voor het #Healthgrow programma Connected Care. Een programma waarin vooral nagedacht wordt over de effectieve inzet en ontwikkeling van eHealth. ,,Ik verwacht daar veel van”, laat Paul weten. ,,Ik ben ervan overtuigd dat het goed is om met professionals vanuit verschillende disciplines de kennis en ervaring uit te wisselen en te bundelen. Daar komen vast weer nieuwe projecten of andere initiatieven uit voort waarmee we de zorg weer een stukje beter mee kunnen maken!”

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2022 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.