Rabobank IJssel-Delta is al jaren trouwe partner van het Health Innovation Park. Accountmanager Ruud Reijenga is de sparringpartner en eerste contactpersoon voor het HIP. Hij richt zich binnen de bank op de ‘medici-desk’ en heeft dus veel contact met zorginstanties en ondernemers die op het vlak van de gezondheidszorg actief zijn. Wat is het belang voor de Rabobank van het partnership met het HIP?

Partner van het eerste uur
,,Al in de kwartiermakersfase van het HIP zijn wij benaderd als partner”, vertelt Ruud. ,,Destijds kwam de kwartiermaker bij ons op bezoek met de vraag of wij belangstelling hadden voor een nauwe relatie met een organisatie op het gebied van zorginnovaties. Dat hadden we zeker. De zorg is na de agrarische sector een van de belangrijkste sectoren van de Rabobank. Er moet veel gebeuren in de gezondheidszorg en vooral op het gebied van innovaties. De sector zal de komende jaren efficiënter moeten werken, daar is vernieuwing voor nodig en dat kost tijd en geld. De Rabobank denkt hier graag aan mee en wil verder kijken dan alleen het geld dat daarmee gemoeid is, maar heeft daarbij wel een partij als het HIP nodig.”

Rabobank en HIP vullen elkaar aan
De Rabobank adviseert veel partijen in de gezondheidzorg over financieringsmogelijkheden, maar kan dat niet altijd zelf doen. ,,Wij denken met kleine en middelgrote organisaties in de gezondheidszorg mee over zaken als het regelen van het betalingsverkeer, het investeren in gebouwen of de inkoop in een maatschap. Maar investeren in en financieren van innovaties, dat ligt lastiger voor de bank. Dat kunnen we meestal niet zelf. Hiervoor roepen we graag de hulp van de professionals van het HIP in. Zij weten wegen naar andere vormen van financiering te vinden en kunnen een ondernemer helpen met het doen van een aanvraag hiervoor. We verwijzen ook ondernemers naar het HIP die hun businesscase nog niet scherp genoeg hebben voor het aanvragen van een financiering. Het HIP heeft die kennis en kunde in huis en weet de ondernemer in de meeste gevallen een stap verder te helpen. Op deze manier vullen we elkaar mooi aan.”

Regio Zwolle Incubator
De netwerken van de Rabobank en het HIP versterken elkaar. ,,Wij verwijzen ondernemers naar het HIP door, maar andersom komt ook voor dat het HIP een ondernemer of instelling naar ons verwijst. En samen met Isala en de provincie hebben we het Regio Zwolle Incubator opgericht. Een fonds waaruit innovaties gefinancierd kunnen worden. Hiervan wordt regelmatig gebruik gemaakt. Op deze manier kan de bank toch een haar steentje bijdragen bij een financieringsvraagstuk die vaak bancair (nog) niet mogelijk is. Een goede zaak, want we vinden het echt belangrijk dat de sector zich de komende jaren vernieuwt. Een partij als het HIP is hierbij van levensbelang. Hier vinden ondernemers een netwerk, deskundigheid en een platform om te sparren over hun ideeën. Mooier kan het niet!”

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2022 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.