Donderdag 9 mei was het zo ver: tien ambitieuze en enthousiaste leden en partners namen deel aan de eerste bijenkomst van de vier #Healthgrowprogramma’s: Voeding & Beweging. Onder het genot van smakelijke slowjuice smoothies en een gezonde lunch van GuuZs gingen ze samen op zoek naar tools om een gezonde leefstijl in de regio te stimuleren en te bevorderen. Onder leiding van Business Developer Magda Hage maakten de aanwezigen kennis met elkaar en werden ieders verwachtingen gedeeld.

,,We kijken terug op een geslaagde start vol ambitie”, zegt Magda. ,,Alle aanwezigen gaven aan dat ze meteen al mooie ideeën opgedaan hebben en nieuwe contacten gelegd hebben. Dat is precies waarom we dit doen. Maar we willen vooral iets moois neerzetten. Ook daar willen de deelnemers aan dit programma graag hun steentje bijdragen. De ambitie werd uitgesproken om met elkaar een ‘boom’ rond voeding en beweging te ontwikkelen met initiatieven en acties voor de gehele regio. Hoe dat eruit moet zien, moet uiteraard nog uitgewerkt worden. Dat is een mooie uitdaging voor de vervolgbijeenkomsten.”

Aangenaam verrast
Een van de aanwezigen zegt aangenaam verrast te zijn over de eerste bijeenkomst. ,,Ik ging er eigenlijk ‘blanco’ in”. ,,Maar ik heb veel leuke, nieuwe contacten opgedaan en mogelijkheden gehoord. Dit motiveert mij om meer buiten de muren van onze instelling te denken en op brede schaal veranderingen teweeg te brengen.” Een andere aanwezige geeft aan positief te zijn over de eerste bijeenkomst. ,,Ik heb veel inspiratie en ideeën opgedaan”. ,,Wat mij betreft gaan we meteen aan de slag. We moeten er wel voor zorgen dat we de hele regio erbij betrekken. Dat vind ik belangrijk.”

Expertise en activiteiten in kaart
Om het vervolg goed op te starten, zijn de hulpvragen en de aanwezige expertise en activiteiten per organisatie in kaart gebracht. ,,We hebben met elkaar geïnventariseerd welke expertise en activiteiten er zijn op het gebied van voeding & beweging”, licht Magda toe. ,,Er is nu een hele mooie lijst met activiteiten, deskundigheid en aanwezige tools opgesteld. Daar gaan we in de volgende bijeenkomst mee aan de slag. En in de tussentijd volgen de deelnemers onze besloten LinkedIn groep, waarin we interessante artikelen delen en elkaar op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen. En ze gaan natuurlijk nadenken over kansen en mogelijkheden om een gezonde leefstijl in de regio breed te promoten. Ik kijk nu al uit naar de volgende meeting!”

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2022 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.