Techniek als Thuis, ook in de zorg!

20-05-2019

Guido van Alphen, partner en adviseur bij Coreon, kwam in 2000 bij toeval met de zorgsector in aanraking. Zijn achtergrond ligt in de telecommunicatie en techniek. Wat hem destijds meteen opviel was het feit dat veel telecomaanbieders in de zorgsector werken met gesloten systemen. En dat is juist voor een sector als de zorg, waar veel partijen rondom een cliënt betrokken zijn, niet gewenst. Open Standaarden, dat is waar Coreon zich sterk voor maakt. Systemen die goed met elkaar samenwerken en die ten dienste staan van de cliënt, zijn familie en de zorgmedewerker. Coreon maakt het mogelijk dat mensen die zorg nodig hebben vertrouwd en veilig kunnen wonen.

Techniek als thuis
,,Momenteel werken veel zorginstellingen aan nieuwe, moderne woonconcepten”, vertelt Guido. ,,In die concepten speelt techniek en ICT een grote rol, net zoals in het gewone leven thuis. Het is dus belangrijk dat die techniek ook werkt zoals thuis en dat het ook overal werkt. De cliënt, bewoner of patiënt moet er gemakkelijk gebruik van kunnen maken en snel de hulp krijgen die hij of zij nodig heeft. Om dit te realiseren werken wij vanaf de basis. We vragen wat ze nodig hebben, wat de familie voor wensen heeft en wat de zorgverlener graag zou willen bereiken met de technische oplossing. We starten dus niet bij de ICT-afdeling, maar bij de gebruiker.”

Webcam
,,Een goed voorbeeld hiervan is de webcam”, vertelt Guido verder. ,,Mijn moeder woont nog thuis en ik heb voor haar een webcam gekocht. Iedere dag maak ik een paar keer contact met haar via deze webcam. Zij vindt dat prettig en voelt zich er veilig bij. Als zij zou verhuizen naar een zorgorganisatie, dan is er een grote kans dat de webcam niet mee kan omdat deze niet functioneert in het technische systeem van de organisatie. En dat is precies waar we vanaf moeten. Mensen moeten hun eigen devices kunnen gebruiken, ook binnen de muren van een zororganisatie.”

Leef- en werkplezier
,,Naast het feit dat de techniek overal en voor iedereen goed moet werken en veilig moet zijn, moet het ook bijdragen aan het verhogen van het leefplezier”, vindt Guido. ,,De techniek zelf is geen doel op zich, maar moet de cliënt en de medewerker verder helpen en gemakkelijk te bedienen zijn. Dan heb je meteen een win-win situatie, want ook het werkplezier van de zorgmedewerkers neemt toe. En dat is in deze tijd, waarin het lastig is om werknemers voor de zorg te vinden, heel belangrijk.”

HIP kijkt vooruit
,,Wij proberen steeds voorop te lopen bij alle ontwikkelingen en doen daarom veel pilots en samenwerkingsprojecten. In dat opzicht lijken we op het HIP en kunnen we elkaar versterken”, zegt Guido. ,,Ook het HIP kijkt wat er ‘morgen’ speelt in zorgland. ,,Wij nemen als lid van het HIP deel aan twee #Healthgrowprogramma’s: Bouw en Wonen en Connected Care, daarin zullen we onze kennis en ervaring met anderen kunnen delen. Wij hopen dat we echt stappen kunnen zetten, daar draag ik graag samen met mijn collega’s aan bij!”

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2022 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.