Via EFRO SPINZO-programma het Oefenportaal Telerevalidatie uitbouwen en verder ontwikkelen

20-05-2019

Roessingh Research & Development neemt deel aan het EFRO SPINZO programma. Onderzoeker Anke Kottink werkt aan verschillende onderzoeken, waaronder het Oefenportaal dat binnen dit EFRO SPINZO- programma wordt doorontwikkeld. Zij vertelt wat ze precies ontwikkelen en wat de rol van het HIP hierbij is.

Anke Kottink is onderzoeker bij Roessingh Research & Development. Zij kwam hier terecht tijdens haar stage, deed vervolgens haar promotieonderzoek bij deze organisatie en is er daarna blijven werken. ,,Ik heb tijdens mijn promotie onderzoek gedaan naar de werking van een implantaat in het onderbeen bij mensen die moeite hebben met lopen na een beroerte”, vertelt ze. ,,Mensen ondervinden soms problemen bij het heffen van hun voet tijdens het lopen, waardoor ze struikelen of vallen. We onderzochten of een implantaat dat hen daarbij kan helpen beter werkt dan een spalk, die mensen normaliter krijgen voorgeschreven. Een mooi onderzoek dat bijdraagt aan verbetering van de kwaliteit van leven van deze cliënten.”

 Technische hulpmiddelen
Op dit moment werkt Anke binnen het onderzoeksteam aan het ontwikkelen van revalidatietechnologie die cliënten met een neurologische aandoening kunnen ondersteunen. ,,Denk aan robotica en gaming, zoals tools die helpen de arm-hand of balansfunctie te verbeteren”, licht ze toe. ,,We ontwikkelen niet alleen, maar doen ook de evaluatie van nieuwe technologieën en proberen de toepassing binnen de revalidatiepraktijk te bevorderen. We vinden het belangrijk dat wat we ontwikkelen, ook werkt en wordt gebruikt in de praktijk. Daarom betrekken we zowel bij de ontwikkeling als de evaluatie altijd de gebruikers.”

Specialistische zorg naar thuissituatie
,,Binnen het EFRO SPINZO-programma ontwikkelen we toepassingen die de specialistische zorg verplaatsen naar de thuissituatie”, vertelt ze verder. ,,Dat is nodig omdat de druk op de zorg toeneemt. Mensen worden steeds ouder; naar verwachting komen er meer revalidatiecliënten. Maar het aantal behandelaars neemt af. Dus moeten we andere manieren van zorg en revalidatie bedenken. Dat doen we onder andere met het Oefenportaal, waarvoor we samen met revalidatiecentrum Roessingh en Vogellanden een nieuwe module ontwikkelen. In dit portaal kunnen therapeuten oefeningen voor revalidanten klaarzetten die ze thuis kunnen doen. Ook is er informatie te vinden over de neurologische aandoening of ziekte van de cliënt. Wat we nu ontwikkelen is een module voor de mantelzorger, zodat hij of zij de cliënt kan begeleiden met de oefeningen en weet waar hij of zij op moet letten.”

Verbeteren en stimuleren gebruik portaal
Een ander traject dat loopt, is het verbeteren van het gebruik van het Oefenportaal door de therapeuten en cliënten. ,,We hebben in de afgelopen periode enquêtes onder gebruikers en niet-gebruikers uitgezet. Inmiddels hebben we al meer dan 100 reacties en hebben we een aantal diepte-interviews gehouden. Op basis van de uitkomsten van deze vragenlijsten en interviews willen we het portaal verbeteren en geven we tips om het gebruik ervan te bevorderen. Daarnaast ontwikkelen we ook een praktische handleiding met tips & tricks voor MKB-bedrijven die met eHealthtoepassingen willen werken.”

HIP legt link met MKB en andere partners
Het HIP is projectleider van het EFRO SPINZO-programma en zorgt er vooral voor dat Roessingh, Roessingh Research and Development en Vogellanden in contact komen met partners en bedrijven die hen verder kunnen helpen. ,,Heel waardevol”, vindt Anke. ,,Zij zorgen dat we zichtbaar zijn en brengen ons met de juiste partijen in contact. Zij zijn echt de schakel naar de ondernemers en zetten daar hun netwerk voor in. Daarnaast regelen ze ook alle zaken die met de subsidie te maken hebben. Een mooie samenwerking!”

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2022 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.