Met partner Pioneering verbindingen leggen op het gebied van domotica

24-06-2019

Rutger Vrielink is directeur van Pioneering, een organisatie die werkt aan het stimuleren van vernieuwing in de bouwketen in Oost Nederland. Samen met een netwerk van 230 deelnemers houden zij zich bezig met innovaties in bouwprocessen, producten en technologieën. Het is een gevarieerd netwerk van onder andere aannemers, architecten, banken, IT-bedrijven, waterschappen, gemeentes en corporaties. Het raakvlak met het HIP zit vooral in het slim aanpassen van woningen waar ouderen veilig kunnen blijven wonen.

Pioneering heeft een breed werkveld. ,,We zijn actief op onder andere het toepassen van duurzame energie in de bouw, circulair bouwen en digitalisering”, vertelt Rutger. ,,Meestal brengen we rond een bepaald issue eerst de vraag in kaart en dan gaan we op zoek naar partijen die oplossingen kunnen bieden. Tijdens een aantal brainstormsessies gaan we vervolgens aan de slag om die oplossingen te inventariseren en nader uit te werken. Op basis van de uitkomsten van die sessies, starten we vervolgens een concreet project. Want we vinden het belangrijk dat er ook daadwerkelijk vernieuwing op gang komt. Onze rol zit echter vooral op het samenbrengen van partijen en het aanjagen van innovaties.”

Door in Pioneering opdrachtgevers en opdrachtnemers te verbinden in innovaties wordt de slaagkans beduidend groter.

Rendabele experimenten

Ook experimenteren met nieuwe producten en diensten behoort tot de activiteiten van Pioneering. ,,Voorwaarde is wel dat deze experimenten rendabel, haalbaar en schaalbaar zijn”, legt Rutger uit. ,,Het moet wel ergens toe leiden en impact hebben. Vaak doen we deze experimenten met overheden, onderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten en ondernemers samen. Wij brengen deze partijen bij elkaar en verbinden de relevante thema’s en onderwerpen. Daarnaast houdt Pioneering zich ook bezig met het delen van kennis via de Academy, Living Labs en samenwerkingen met ROC’s.”

Samenwerken aan domotica

Een aantal maanden geleden kwam Rutger in contact met het Health Innovation Park. Al snel werd duidelijk dat beide partijen elkaar kunnen vinden op het gebied van digitalisering in de bouw. ,,Ouderen moeten langer thuis blijven wonen”, zegt Rutger. ,,Dan is het belangrijk dat zij veilig kunnen blijven wonen en dat er aanpassingen in woningen mogelijk zijn die het leven voor hen gemakkelijker kunnen maken. Dan hebben we het over domotica. Met toepassingen in en om de woning en bijvoorbeeld in optimalisatie van zorgprocessen. Domotica is een van de programmalijnen van het HIP. Wij doen dan ook mee aan dit #healthgrowprogramma. We kunnen daar zeker onze expertise inbrengen en ons netwerk in contact brengen met het netwerk van het HIP. Ik hoop dat we tot concrete, mooie projecten kunnen komen!”

 

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2022 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.