Wanneer je als MKB-ondernemer samenwerkt met andere partijen op het gebied van research & developement voor een innovatie, dan is de subsidie MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) “R&D-Samenwerking” mogelijk iets voor jou. Het subsidiebedrag is minimaal € 50.000,- en maximaal € 350.000,-. Tot 10 september 2019, 17.00 uur kun je hiervoor namens een samenwerkingsverband een aanvraag indienen.

MIT-R&D-Samenwerking
Deze subsidie is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project moet bestaan uit industrieel onderzoek, of een experimentele ontwikkeling zijn, of een combinatie van beide. Tevens moet sprake zijn van daadwerkelijke samenwerkingen voor gezamenlijke rekening en risico.

Voorwaarden
Deze MIT-R&D-Samenwerking is een tender en de beste voorstellen worden gehonoreerd. De beoordeling vindt plaats na de sluitingsdatum op 10 september a.s. De aanvraag moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze vind je op de site van de Provincie Overijssel. Hier vind je tevens de beoordelingswerkwijze.

Meer informatie
Heb je vragen over deze subsidieregeling en heb je behoefte om daar kosteloos over te sparren met één van onze adviseurs? Neem contact met ons op via mail info@healthinnovationpark.nl of tel. 038 – 202 2022.

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2022 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.