Binnen het #healthgrowprogramma Bouw en Wonen wil het Health Innovation Park samen met zorginstellingen, patiënten/cliënten, aannemers, gemeenten, woningcorporaties en kennisinstellingen een impuls geven aan slimme technologie in en om het huis, zodat mensen langer gezond thuis kunnen blijven wonen. Onlangs ging de eerste bijeenkomst met zes deelnemers van start.

Huis van de toekomst
Samen bezochten zij de Technische Unie en kregen daar een rondleiding in ‘het huis van de toekomst’. Doel was om meer kennis te verkrijgen van specifieke technologieën en inspiratie op te doen rondom de vele mogelijkheden die domotica bieden. Domotica staat voor elektronische communicatie tussen allerlei elektrische toepassingen in de woning en woonomgeving, ten behoeve van de bewoners en dienstverleners. Denk hierbij aan sensortechnieken, slimme manieren om je huis te verwarmen, de smart fridge, etc.

Kunst van domotica
Corine Böhmers, business developer bij het Health Innovation Park: “Wat we daar met elkaar geleerd hebben, is dat domotica verder gaat dan een smart WC, of technologie om deuren en gordijnen te openen. De kunst is om deze technieken zodanig te koppelen in een digitaal intern en/of extern netwerk, dat dit bijdraagt aan het wooncomfort van bewoners en zij hierdoor gezonder en langer thuis kunnen wonen”.

SLIMCirculair
Het Health Innovation Park en haar leden bekijken nu of het mogelijk is om nu aan de slag te gaan met een concept voor SLIMcirculair, een initiatief van BetterWorldSolutions waarbij MBO-studenten meedoen aan een ontwerpwedstrijd, om toepassingen op het gebied van bouwmaterialen en domotica duurzamer en beter te maken.

Corine vervolgt: “Ons doel is om te komen tot een ontwerp van een nieuwe levensloopbestendige, hippe woning, met aandacht voor comfort voor de ouder wordende mens. Een nieuwe standaard is voor ons het uitgangspunt. Die standaard moet in de basis flexibel zijn en heeft daarmee een andere benadering dan in traditionele bouw- en infrastructuren”.

Aangescherpte opdracht
De opdracht zal nog verder aangescherpt worden, om uiteindelijk tot het desgewenste (zo mogelijk 3D) ontwerp te komen dat in alles voorziet. Een voorbeeld hiervan is modulair bouwen, of skeletbouwmodules die mee kunnen groeien en waarmee je innovatief kan inspelen op de veranderende behoefte van de bewoner, met het stijgen van de leeftijd. Daarom is er bij uitstek ook aandacht voor het design en de zorgcomponent, in relatie tot de techniek.

Corine voert momenteel gesprekken met diverse partijen om te zien of er een verbinding gemaakt kan worden met het domotica-programma van het HIP, kennisinstellingen en andere geïnteresseerde partijen. Corine: “Het gaat er niet om dát we een ontwerp opleveren, maar wel dat de uitkomst van het domotica-programma van toegevoegde waarde is aan de bestaande ontwikkelingen.”

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2022 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.