De zomer loopt op zijn eind. De meesten zijn weer terug van vakantie. Hopelijk heb je net zoveel energie en inspiratie opgedaan als ik tijdens mijn zomervakantie. Het team van het Health Innovation Park is weer fris en fruitig van start gegaan. We denken en doen mee met de Kennis- en Innovatieagenda van het Ministerie van Volksgezondheid. We organiseren voor al onze leden en partners een bezoek aan de Medica. En er staan alweer nieuwe bijeenkomsten van de #Healthgrowprogramma’s op de agenda. Stonden de eerste bijeenkomsten vooral in het teken van kennismaken en verdieping van het onderwerpen, nu gaan we vervolgstappen zetten. We gaan met elkaar in gesprek over de acties die nodig zijn om de ambities die in iedere programmalijn zijn uitgesproken te realiseren.

Iedereen doet mee

Deze vervolgstappen maken we samen. Iedereen doet en denkt mee. Dat is ook de kracht van deze #Healthgrowprogramma’s. Hoe kunnen we ouderen, jongeren en mensen met zorgvragen zo veel mogelijk mee laten blijven doen in de maatschappij? Die vraag komt eigenlijk bij iedere programmalijn wel terug. Hoe we dat kunnen realiseren, dat is de grote uitdaging. En die gaan we samen met alle deelnemers en partners als gemeenten, verzekeraars en de topsectoren oppakken.

Inspiratie en inzichten

En juist die gesprekken met partners en de deelnemers van de #Healthgrowprogramma’s leveren veel inzichten en inspiratie op. Zo had ik onlangs een gesprek met Nico van Meteren. Hij heeft vanuit de Topsector een eigen kijk op de inhoud van het programma Bouw en Wonen. Zijn stelling: het gaat niet om een levensbestendige woning, maar om een levensbehendige woning. Hij stelt dat ouderen eigenlijk helemaal niet lang zelfstandig willen blijven wonen. Eenzaamheid ligt dan namelijk op de loer. Ouderen willen meedoen en meetellen. Wonen speelt daarbij uiteraard een belangrijke rol. Maar wat is er dan precies nodig om die ouderen mee te laten doen in de maatschappij? Hoe kunnen zij, ondanks eventuele ouderdomsklachten of ziekten, toch zelf boodschappen doen of de kleinkinderen bezoeken?

In gesprek met ouderen

Om ouderen zo lang mogelijk met plezier hun leven te laten leiden, is het nodig dat we gezamenlijk daarvoor de verantwoordelijkheid nemen. Nico doet een nadrukkelijke oproep aan het HIP: Ga erop uit! Blijf er niet binnen de muren van het HIP over praten. Vraag ouderen wat zij nodig hebben. Wat zijn hun wensen en hoe kunnen wij daarbij helpen? Denk mee met hen, ga samen met ze op pad en kijk welke technologie of andere ondersteuning zij nodig hebben. En dat kan uiteraard voor iedereen verschillend zijn. Dat is juist zo mooi! Maatwerk leveren, zodat iedere oudere zijn eigen leven kan leiden. Een prettig leven dat bij hem of haar past. En of dat nu thuis is of in een tehuis, dat mag geen verschil maken. Een geweldig mooie ambitie waar we vanuit het HIP graag in meedenken en –werken!

Kim Peters, directeur van het HIP

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2022 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.