Samen met collega Rob Mentink vertrok Rick Pleijhuis van Evidencio op 17 juli naar Boston. Met 87 andere bedrijven namen ze deel aan een internationale handelsmissie. Er waren drie thema’s waar deze missie zich op richtte. Eén daarvan was Life Sciences and Health. Op het programma stonden bezoekjes aan onder andere Harvard Medical School, Philips, diverse onderzoeksinstellingen, farmaceutische bedrijven en ziekenhuizen. Ook was er een ‘Trade Dinner’ met onder andere onze Minister-President en Minister Bruins. Het doel van Rick en Rob was duidelijk: een kijkje in de keuken nemen van de medische sector in de VS, contacten leggen waar Evidencio haar voordeel mee kan doen en kennis uitwisselen.

Met name dat laatste is voor Evidencio heel belangrijk. ,,Wij bouwen aan een platform waarmee we de creatie, validatie en integratie van voorspellende modellen in de zorg faciliteren”, licht Rick toe. ,,Hiermee willen we ervoor zorgen dat artsen op individueel niveau, dus per patiënt, uitspraken kunnen doen over bijvoorbeeld het verwachte verloop van een ziekte, de kans op het aanslaan van een behandeling of de kans op bijwerkingen. Dit is zowel voor de patiënt als de arts waardevol. De arts kan de behandeling beter toespitsen op de patiënt en die laatste weet waar hij of zij aan toe is.”

Kennis bundelen

Rick vertelt dat er de laatste jaren in Nederland veel aandacht is voor het doen van onderbouwde voorspellingen, maar dat de kennis erg versnipperd is. ,,Wij willen deze kennis verzamelen en op een digitaal platform bundelen en ontsluiten”, zegt Rick. ,,Tijdens de bezoeken aan diverse ziekenhuizen bleek dat hier ook in de VS veel belangstelling voor is. De kennis is daar wel aanwezig, maar er is nog geen initiatief genomen om alles te bundelen op een digitaal platform. Wij hebben hen verteld over Evidencio. Hierop werd enthousiast gereageerd en het resultaat is dat er in september een delegatie met vertegenwoordigers van een aantal ziekenhuizen naar Nederland komt. Dan praten we verder over een eventuele samenwerking. Een mooie opbrengst van deze handelsmissie.”

In vroeger stadium investeren in startups

Anderzijds heeft Rick ook weer wat geleerd van de aanpak in de VS.  ,,Het werd al snel duidelijk dat in de VS veel meer geld geïnvesteerd wordt in startups dan in Nederland. En dat gebeurt ook nog eens in een veel vroeger stadium. In Nederland krijg je een investeerder vaak pas enthousiast als er een goed businessplan met bewijslast ligt. In de VS is alleen het hebben van een goed idee soms al voldoende. Hoewel een aanzienlijk deel van deze startups de eindstreep niet haalt, wordt dit verlies ruimschoots gecompenseerd door initiatieven die door de vroege impuls juist tot bloei komen. Misschien kunnen we hier in Nederland van leren en investeerders ervan overtuigen reeds in een vroegere fase in te stappen.”

Evidencio is lid van het Health Innovation Park. Het HIP bracht hen in contact met belangrijke netwerkpartners en nomineerde Evidencio voor de Zorginnovatieprijs 2018.

 

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2022 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.