De tweede bijeenkomst van het #Healthgrowprogramma WMO & Jeugdzorg op dinsdag 3 september jl. stond in het teken van slimme technologieën. Het was een inspirerende dag waarin digitale technologische mogelijkheden werden aangereikt om processen in WMO en Jeugdzorg te versnellen. Futuroloog Prof. Dr. Wim de Ridder liet de aanwezigen kennismaken met Florence (vernoemd naar Florence Nightingale), die als digitale assistent van de zorgvrager persoonlijk advies geeft. Deze technologie gaat veel verder dan de reeds beschikbare chatbots zoals het Alexa-systeem, Siri van Apple of Google Home. Hij pleit bovendien voor de oprichting van een open ecosysteem zonder winstoogmerk voor WMO-ondersteuning met participatie van de regelgevende rijks- en gemeentelijke overheid, zorgverleners en cliëntengroepen. Het enige gemeenschappelijke maatschappelijk doel telt: zoveel mogelijk mensen zelfstandig laten wonen waarbij o.a. ook aandacht is voor innovaties en het testen ervan. En dat was precies het thema waar het deze dag om draaide.

Client Journey Mapping
Tijdens het middagdeel werd onder leiding van Mario de Zeeuw van Panton (www.panton.nl) doormiddel van Client Journey Mapping aan de mogelijke zorgtechnologische ontwikkeling verder inhoud gegeven. Client Journey Mapping is een methodiek die op een eenvoudige manier de belevingen en emoties van een cliënt in een bepaald deel van zijn of haar zorgproces inzichtelijk en daarmee ook meetbaar maakt.Door het formuleren van concrete acties die het zorgproces sneller kunnen laten verlopen, wordt de ideale ‘cliëntreis’ in beeld gebracht.

Veel kansen voor technologische mogelijkheden
Programmaleider Corine Böhmers kijkt terug op een interessante bijeenkomst waarin mooie stappen zijn gezet. ,,Wim de Ridder gaf inzicht in de kansen die de huidige en toekomstige technologische mogelijkheden bieden aan zowel de consument als de zorgverleners en financiers en hij maakte ons duidelijk dat die ontwikkelingen heel snel gaan,” vertelt Corine. ,,Robots zullen hun intrede doen in het huishouden en helpen niet alleen bij functionele taken maar manoeuvreren door het huis. Met een ingebouwde camera kan de robot alles wat er gebeurt live volgen, zorgt voor entertainment met social media apps en doet dienst als home hubvoor de besturing van techniek in huis en opent op spraak bijvoorbeeld de deur. ”

Inzet digitale assistent
,,Een van de inzichten uit deze bijeenkomst is dat in de WMO/Jeugdzorg een intake verzorgd kan worden door een digitale assistent. Die kan sneller en completer dan in een ‘keukentafelgesprek’ de zorgvrager en zorgverlener of financier adviseren omdat collectieve kennis (big data) voorhanden is,” licht Corine toe. ,,Daarnaast levert dit voor de zorgvrager het comfort op dat de intake in een veilige (digitale) omgeving kan worden gedaan en wordt een wachttijd van 4 tot 6 weken vermeden. Doordat de eerste fase digitaal wordt gedaan, kan dit voor de zorgverlener en financier een besparing opleveren die kan oplopen tot 30 % van de huidige zorgkosten. Gemeenten moeten de komende jaren fors bezuinigen op het sociale domein en daarvoor biedt zo’n digitale tool veel mogelijkheden. Je praat over miljoenen die bezuinigd moeten worden. De investering in zo’n digitale toegang bedraagt enkele tonnen. Dit levert echter kwaliteitsverbetering op als het gaat om de vertaling van een complexe zorgvraag naar de juiste zorg op de juiste plaats en kan het mogelijk maken dat de bespaarde fte’s in administratieve taken juist die ‘handen aan het bed’ worden.”

Persoonlijk contact
,,Uiteraard blijft persoonlijk contact belangrijk,” vervolgt Corine haar verhaal. ,,Daar waren alle aanwezigen het over eens. In de Jeugdzorg en WMO-zorg wordt nu relatief veel tijd en daarmee geld besteed aan de keukentafelgesprekken die voorafgaan aan de daadwerkelijke zorgverlening. Als je de toegang digitaal goed inricht, blijft er meer face to facetijd en aandacht over in het vervolgproces. Er waren tijdens de bijeenkomst vertegenwoordigers van verschillende gemeenten aanwezig. Een interessante vraag van een gemeente was of een persoonlijke intake niet veel beter zicht geeft op de leefomstandigheden thuis bij de zorgvrager en of daarmee niet beter multi-problemen (ook preventief) in kaart worden gebracht. Dat roept echter de wedervraag op of de zorgvrager, die we graag de eigen regie willen geven, hier wel op zit te wachten. Wat een consulent als probleem aanmerkt, hoeft niet als een probleem ervaren te worden door de zorgvrager. Daarnaast wordt er dan zorg aangeboden die in het stadium van de actuele concrete zorgvraag nog niet aan de orde is en wellicht in een later stadium op een andere manier opgelost kan worden.”

Meer eigen regie over gezondheid
Tijdens de bijeenkomst kwam ook aan bod dat door de inzet van digitale technologie er veel nuttige data verzameld wordt. ,,Met die data krijgt de consument als zorgvrager meer regie over de eigen gezondheid,” stelt Corine. ,,Dankzij een digitale tool die rekening houdt met de privacywetgeving kun je ervaringen van lotgenoten vinden en je kunt nuttige en zinvolle informatie over je eigen ziekte en zorgbehoefte verzamelen. Dat gebeurt ook al enorm veel via sociale media in lotgenotengroepen maar nu is je eigen privacy kwetsbaar en die leg je ook nog eens in handen van derden die jouw informatie opslaan en doorverkopen vanwege commerciële belangen. Een groot voordeel van speciaal daarvoor ontwikkelde digitale tools en lotgenotenplatforms die wel jouw privacy respecteren, is dat er een databank ontstaat met waardevolle gedeelde informatie waar je als individuele burger veel wijzer van wordt en (h)erkenning vindt bij mensen zoals jijzelf.”

Interesse gemeenten voor digitale tool
De vertegenwoordigers van de aanwezige gemeenten toonden grote interesse voor de inzet van zo’n digitale interventie. ,,Er was al een gemeente die bereid is om een pilot te draaien met deze vorm van digitale toegang tot de WMO en Jeugdzorg omdat ook de zorgtoekenning daar al zo georganiseerd is dat nietde regels leidend zijn maar de hulpvraag van de inwoner,” vertelt Corine. “Dat vind ik een mooie klus waar we als Health Innovation Park echt van toegevoegde waarde kunnen zijn. Het is voor gemeenten een zeer pittige opdracht om te bezuinigen en toch de kwaliteit van zorg voor je inwoners te behouden. ,,Gemeenten willen hier dan ook de zorgvrager bij betrekken en vragen hoe die zo’n digitale intake ervaart. Een interessante ontwikkeling waar we vanuit dit #Healthgrowprogramma verschil proberen te maken.”

Als mensen mee willen doen met het #Healthgrowprogramma Technologie in WMO & Jeugdzorg, kunnen zij zich aanmelden bij info@healthinnovationpark.nl

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2022 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.