Marike Hettinga

Veel ondernemers lopen met innovatie-ideeën op het gebied van e-Health rond. Innovaties om de zorg te verbeteren of efficiënter te organiseren. Maar, hoe interesseer je daar overheden, verzekeraars en financiers zodanig voor dat ze met je in zee willen? Die vraag wordt regelmatig gesteld. Marike Hettinga, lector ICT-innovaties in de Zorg bij Windesheim, besloot samen met een onderzoeksteam en meerdere projectpartners om hier onderzoek naar te doen om er een antwoord op te formuleren. Het resultaat: vijf innovatieroutes in de zorg. Routes die aangeven welke weg je kunt bewandelen om partijen serieus te interesseren voor jouw innovatie.

,,Toen we startten, kwamen we al snel op het idee om vier routes te beschrijven”, licht Marike toe. ,,Iedere route is gefocust op een specifieke doelgroep en heeft daarom ook een andere focus. Zo is er een gericht op de zorgverzekeraar, de consument, de zorgorganisaties en de financiers. Onlangs is daar nog de gemeente bij gekomen, omdat die ook een steeds grotere rol speelt in het laten landen van e-Health toepassingen. De routes laten zien welke zaken je tegenkomt, met welke partijen je te maken krijgt en hoe je partijen kan overtuigen van de meerwaarde van je innovatie. Om de routes inzichtelijk te maken, zijn er routekaarten gemaakt.”

Update routekaarten
,,Onlangs is daar de routekaart van de gemeentes aan toegevoegd”, vertelt ze. ,,Door de transitie van de uitvoering van sommige zorgtaken naar gemeentes, was daar vraag naar. Het gaat dan vooral om WMO-gebonden zorg. De routes hebben een update gehad en worden nog steeds veelvuldig gebruikt door ondernemers. Ook een partij als het HIP gebruikt de routekaarten en beveelt ze aan bij ondernemers die bij hen aankloppen. Ze staan zelfs op de pagina Zorg voor Innoveren, een website waar veel ondernemers komen die met e-Health bezig zijn.”

Praktijkgericht
,,Ook is er een nieuw filmpje gemaakt waarin je op pad gaat over de verschillende routes”, vertelt ze verder. ,,Het voordeel van de innovatieroutes is dat ze erg praktijkgericht zijn. We hebben in de onderzoeksfase veel gesprekken met ondernemers gevoerd en die input ook verwerkt. Daarnaast hebben we veel casussen doorgenomen en zijn we ook in gesprek gegaan met overheden en financiers. De volgende stap is dat we bijvoorbeeld samen met het HIP gaan kijken of we een toolbox kunnen samenstellen voor het opstellen van businessplannen en verdienmodellen. Dan hebben ondernemers een compleet pakket hulpmiddelen om verder te komen met de e-Healthtoepassing die zij bedacht hebben.”

Multidisciplinair
,,Ondernemers moeten zich wel beseffen dat een innovatietraject een multidisciplinair traject is”, voegt Marike nog toe. ,,Er zijn altijd meerdere partijen bij betrokken die je op een lijn moet krijgen. Je kunt niet alleen met een arts, financier of techneut aan de slag gaan. Je zal het hele speelveld erbij moeten betrekken. Dan heb je meer kans van slagen.”

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2022 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.