Het was hard werken tijdens de tweede dag van het #Healthgrowprogramma Conncted Care. Maar het resultaat mag er zijn: wij hebben gezamenlijk topics benoemd, die de komende tijd verder worden uitgewerkt. Tijdens de volgende bijeenkomst Connected Care op 31 oktober aanstaande volgt een terugkoppeling op de acties door de deelnemers. Het overall doel is te komen tot een of meer gezamenlijke paraplu’s in de Provincie Overijssel. Gedacht wordt aan fieldlabs/GROZzerdammen.  De basis hiervoor is gelegd tijdens deze tweede #Healthgrowbijeenkomst. Magda Hage, programmaleider en business developer van het HIP, is geïnspireerd door de uitkomsten.

,,Deze tweede bijeenkomst organiseerden we samen met Panton”, vertelt Magda. ,,We wilden echt stappen zetten en daarom hadden we de deelnemers vooraf huiswerk gegeven. We vroegen hen om de Kennis- en Innovatie Agenda (KIA) 2020-2023 te lezen en zich te verdiepen in opzet, doel & doelstellingen van GROZzerdam: de collectieve propositie aan de samenleving om de samenleving gezonder te maken. We startten de bijeenkomst met een korte reactie van de deelnemers op deze stukken. Zij waren het erover eens dat de ambities in de Kennis- en Innovatie Agenda ambitieus zijn en alleen haalbaar zijn als een complete transformatie plaatsvindt. Tijdens de bijeenkomst hebben we daar met elkaar een begin mee gemaakt.”

Drie pitches met het oog op GROZzerdam ter inspiratie
Om inspiratie op te doen, hielden drie partijen een pitch met het oog op GROZzerdam. Het Trombose Expertisecentrum van Isala, Roessingh Centrum voor Revalidatie en Isala Connected Care verzorgden deze pitches. Sjef van de Leur van het Trombose Expertisecentrum benadrukte in zijn presentatie dat er, ondanks het portal, nog veel verbeterd kan worden. Hij gaf als voorbeeld dat een patiënt van drie verschillende artsen drie verschillende adviezen kreeg. Dat kan en moet anders! Ina Flierman van Roessingh Centrum voor Revalidatie geeft aan dat de cliënt écht centraal moet staan. Dat kan alleen als er goede relaties zijn tussen ziekenhuizen, huisartsen en eerstelijns zorg. Sandra Veraart van Isala Connected Care gaf aan dat de zorg moet durven innoveren. Soms is het nodig om het oude helemaal los te laten.

Uit de zorg
De presentatie van Professor Dr. Nico van Meeteren, Algemeen Directeur bureau Topsector LSH Health Holland, sloot hier goed bij aan. Hij stelde dat niet langer de Z van Zorg voorop staat, maar de G van Gezondheid en Vitaliteit: van ZORG naar GROZ (anagram). Hij gaf ook aan dat veel innovaties door een kleine groep mensen is bedacht. Ook de toepasbaarheid is getest op een beperkte doelgroep. Dat moet anders. Burgers moeten jou betrekken, meedenken en meedoen. Alle burgers, dus ook de chronisch zieken en mensen met dementie. Hij riep dan ook alle aanwezigen op om het echte verhaal bij de burger op te halen. Wat zijn de werkelijke problemen die opgelost moeten worden? Denk “in the box” en in mogelijkheden niet in beperkingen! Het is vaker de interpretatie van regels die een eigen leven zijn gaan leiden, dan dat er daadwerkelijk iets niet kan. Kennisinstellingen, Burgers, Bedrijfsleven en Overheid moeten allen actief meedoen en niet op de rem trappen of vertragend werken. Innovaties die gedaan worden, moeten worden gemonitord. Dat kan door data te verzamelen en op basis daarvan laagdrempelige oplossingen te bedenken. Natuurlijk moeten financieringsmodellen anders, zeker als het gaat om preventie. Hij verwacht in een GROZzerdam van alle partijen commitment. Belangrijk is hierbij ook dat wij moeten de-implementeren wat niet goed werkt. De transitie komt er niet bovenop, maar in de plaats van.

Gezamenlijke doelen
Op basis van de pitches en de lezing van Nico van Meeteren bepaalden de aanwezigen na een heerlijke lunch bij brasserie Guusz tijdens een werksessie welke topics geformuleerd kunnen worden. Deze topics dienen als ingrediënten voor een GROZzerdam. Een van de belangrijkste conclusies is dat samen met de burgers ontwikkeld moet worden en dat preventie een belangrijke pijler is. Dit leverde ook direct interessante input op voor de 2ebijeenkomst van het #healthgrowprogramma Voeding en Beweging als preventie. Meten en onderzoek verdienen meer aandacht en schaalbare technieken en initiatieven zijn hard nodig. Medio oktober worden in Den Haag een aantal pitches gehouden. De groep vond het nog net te vroeg om op dat moment een compleet plan te kunnen presenteren. Afgesproken is dat Magda de deelnemers een update geeft in de volgende #Healthgrow bijeenkomst Connected Care. ,,En dan kunnen we met al die input weer een volgende stap zetten”, laat Magda tot slot weten.

Als mensen mee willen doen met het #Healthgrowprogramma Connected Care kunnen zij zich aanmelden bij info@healthinnovationpark.nl.

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2022 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.