Sinds een paar weken is BuroVitaal uit Meppel als lid verbonden aan het Health Innnovation Park. Remco Reinink is businesspartner van dit bureau en verwacht veel van het netwerk van het HIP. Hij wil graag kennis uitwisselen over vitaliteit en duurzame inzetbaarheid met alle leden en partners van het HIP.

,,Sinds een halfjaar ben ik als businesspartner verbonden aan BuroVitaal”, vertelt Remco. ,,Ik kende de organisatie via eigenaar en oprichter Jan Timmerman. Zelf was ik groepsdirecteur bij Zalsman in Zwolle. In die functie hield ik me ook al bezig met vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Dat verliep zo goed dat Zalsman twee jaar geleden is uitgeroepen tot vitaalste bedrijf van Nederland. Dit bracht mij op de gedachte dat ik daar veel meer mee zou willen doen. Zo ben ik bij BuroVitaal terecht gekomen.”

Passie voor vitaliteit
,,Het is mijn passie en missie om bedrijvig Nederland vitaler te maken en mee te denken over een grotere duurzame inzetbaarheid van medewerkers”, vertelt hij enthousiast verder. ,,Het is mooi om bedrijven hierover te adviseren en samen met de medewerkers aan de slag te gaan. Wij zien echter dat veel bedrijven nadenken over duurzame inzetbaarheid, maar vaak weten ze niet hoe ze dit aan kunnen vliegen. Dan zijn ze bij ons aan het goede adres. Wij starten bij een bedrijf dat ons inschakelt altijd met een preventief medisch onderzoek en alle medewerkers krijgen een vragenlijst over hun leefstijl. In het onderzoek worden onder andere de bloeddruk, cholesterol en gewicht gemeten. Medewerkers krijgen individueel teruggekoppeld wat de aandachtspunten zijn.”

Aan de slag met de uitkomsten
,,Op basis van deze onderzoeken ontstaat er op bedrijfsniveau inzicht in de trends en issues die er spelen”, licht Remco de werkwijze verder toe. ,,Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van stress, onvrede of te hoge werkdruk. Deze uitkomsten worden besproken met de directie en managementteams. Samen met hen wordt vervolgens bepaald waarmee we aan de slag gaan en op welke manier. Zo kunnen we workshops over gezonde voeding verzorgen of over slapen. Maar ook een workshop meditatie behoort tot de mogelijkheden. Het gaat erom dat het bedrijf gericht met haar medewerkers bezig is. Je ziet dan dat de medewerkerstevredenheid verbetert.”

Kennis uitwisselen met het netwerk van het HIP
,,Onlangs ben ik via Bureau Zorgmarketing in contact gekomen met het HIP. De filosofie van het HIP sprak me meteen aan. We hadden dan ook niet veel tijd nodig om te beslissen om lid te worden. Ik verheug me erop om kennis uit te wisselen met het netwerk tijdens onder andere het #Healthgrowprogramma Bewegen en Gezonde Voeding. Wij werken als bureau veel voor de overheid en minder voor zorgorganisaties. Dus is het voor ons ook zinvol om ons in dat netwerk te bewegen.”

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2022 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.