Een #Healthgrowdiner vol inspiratie in een unieke ambiance

30-10-2019

Het delen van de uitkomsten van de #Healthgrowprogramma’s, een mooie kennismaking met Health Holland, een sneak preview van het gloednieuwe TechMed Centre op de campus van University of Twente en elkaar ontmoeten, dat waren de ingrediënten van een inspirerend #Healthgrowdiner op woensdag 16 oktober. Onder leiding van dagvoorzitter Laurens Jan Stam kregen alle aanwezigen, afgewisseld met een viergangen diner in de hal van het TechMed Centre,
een afwisselend programma voorgeschoteld. Een geanimeerde bijeenkomst in een unieke ambiance!

Directeur Kim Peters is meer dan tevreden en kijkt met een goed gevoel terug op deze bijeenkomst. ,,We hebben met elkaar veel inspiratie opgedaan”, zegt ze enthousiast. ,,De presentatie van het TechMed Centre, gevolgd door de twee rondleidingen, werd door iedereen als inspirerend en verrassend ervaren. Het was nuttig om met elkaar te delen wat we opgehaald hebben in de vier #Healthgrowprogramma’s en om elkaar in deze setting te ontmoeten. Ik zag mensen netwerken, verbindingen leggen en kennis met elkaar delen. Mooi om dit vanuit het Health Innovation Park en Health Holland mogelijk te maken.”

Verbinding tussen onderwijs, innovatie en zorg
Renske van Wijk, projectmanager Valorisatie & Externe Samenwerking van het TechMed Centre, opende de bijeenkomst. Zij legde uit welke diensten het nieuwe onderdeel van de UT levert. Het leggen van verbindingen tussen onderwijs, innovatie en zorg, is de belangrijkste missie. Er vindt onderzoek plaats en er is veel ruimte voor ontmoetingen. Er zijn volledig ingerichte ruimtes om mensen te trainen en er is een Topfit Citizen Lab waarin burgers worden betrokken bij onderzoeken en innovaties. Daarnaast is er nog een Innovation Hub van waaruit ondernemers met innovatieve ideeën worden gefaciliteerd.
Het nieuwe centrum heeft een grote aantrekkingskracht op studenten Technische Geneeskunde, Gezondheidswetenschappen en Biomedische Technieken.

Health Holland helpt innovaties mede mogelijk maken
Vervolgens nam Ernst Nagel, directeur van Health Holland, het woord. Hij benadrukte dat Health Holland via financiële regelingen publiek private samenwerkingsverbanden die gezamenlijk een innovatief idee hebben, verder kan brengen. Hij gaf aan dat er tot nu toe weinig ondernemers gebruik maken van deze financiële mogelijkheden en riep de aanwezigen op om voorstellen in te dienen. De business developers van het HIP kunnen hierbij zeker helpen. Zij hebben al een aantal keer ondernemers verwezen naar de regeling, voegde hij er aan toe.

TechMed Simulation Centre
Esther Rodijk maakte iedereen nieuwgierig naar de rondleidingen. Zij vertelde in het kort wat er binnen het TechMed Simulation Centre center allemaal gebeurt. Het trainen van chirurgen en het afnemen van examens is een belangrijke activiteit. Jaarlijks komen er vaatchirurgen uit heel Nederland om hun vaardigheden te testen en te valideren. Daarnaast is het ook mogelijk om teamtrainingen te doen, bijvoorbeeld op het gebied van reanimatie. Dit alles is mogelijk omdat er een complete ziekenhuisomgeving is nagebootst. Er is een intensive care, operatiekamers, een eHealth-house en een fysiologielab.

   

Interactieve en inspirerende rondleidingen
In twee delen kregen alle aanwezigen een ‘sneak preview’ van een aantal van deze ruimtes. Onder leiding van twee studenten konden ze zelf zien en ervaren wat er allemaal mogelijk is. Ze kregen de intensive care en de operatiekamer te zien en mochten zelf ervaren hoe lastig het is om een echo te maken of een endoscopie te doen. Een grappig detail hierbij is dat mensen die in hun vrije tijd gamen hierin vaak het beste zijn. Dat bleek ook tijdens de rondleiding toen een van de aanwezigen het zelf mocht proberen. Hij speelt af en toe een game en bleek inderdaad een vaste hand te hebben.

#Healthgrowprogramma’s Gezonde Voeding en Preventie en Connected Care
Magda Hage deelde met alle aanwezigen de uitkomsten van de twee #Healthgrowprogramma’s die zij aanjaagt. Een belangrijke uitkomst van het programma Gezonde Voeding en Beweging is dat er een GROZzerdam wordt opgezet in Zwolle Zuid. Samen met Windesheim en alle deelnemers van dit programma gaan burgers aan de slag. Hoe kunnen we de zorginstanties in de wijk beter laten samenwerken? Welke voorzieningen hebben we nodig voor een gezonde leefstijl? En wat hebben we nodig om de wijk dementievriendelijk te maken? Allemaal vragen waar zij mee aan de slag gaan. Deze pilot knoopt de twee programmalijnen aan elkaar. Ook toepassingen als OZO Verbindzorg en het portaal van de Trombosedienst van de Isala Klinieken doen hieraan mee.

Bouw & Wonen en WMO & Jeugdzorg
Business developer Corine Böhmers nam iedereen mee in de uitkomsten van de #Healthgrowprogramma’s Domotica en WMO & Jeugdzorg. Zij vertelde vol enthousiasme dat de deelnemers een bezoek gebracht hebben aan de Technische Unie. Hier kan je het huis van de toekomst zien en ervaren. De conclusie: het gaat niet om levensbestendig bouwen maar om levensbehendig bouwen en inrichten. Een huis voor ouderen mag ook modern zijn en het moet comfortabel zijn. Flexibel bouwen blijkt de oplossingrichting te zijn. Dit programma zal vervolgd worden met een white paper en een 3D ontwerp van een levensloopbehendige woning met daarin tal van domotica-toepassingen.

Binnen WMO & Jeugdzorg heerste veel onvrede over de huidige gang van zaken rond de WMO, liet Corine weten. De deelnemers hadden een grote behoefte om met elkaar ervaringen uit te wisselen aan de hand van casuïstiek. Dit bleek waardevol en leverde input voor het vervolgtraject. De belangrijkste uitkomst is dat techniek kan helpen om de jeugdzorg te versnellen, bijvoorbeeld door het afnemen van digitale intakes. Dit heeft meerdere voordelen. Er blijft meer tijd over voor het vervolgproces, het levert besparingen op en er ontstaat een kennisbank. Burgers kunnen deze kennisbank gebruiken voor het vinden van lotgenoten en kunnen zelf bepalen welke zorg zij nodig hebben. Daarnaast wordt aan een digitale toolbox gewerkt die meer mogelijkheden biedt voor mensen die gebruikmaken van de WMO- en/of jeugdzorg. Binnenkort gaat de groep aan de slag met een plan van aanpak voor de uitrol van deze stap in 2020.

Toetje, koffie en de laatste ontmoetingen
De bijeenkomst werd afgesloten met een overheerlijk toetje en een kop koffie. De aanwezigen legden de laatste contacten en sommigen maakten afspraken voor een nadere kennismaking. Coen Kniknie van In-Health ICT vond het een geslaagde bijeenkomst. ,,Ik vond de rondleiding erg inspirerend”, liet hij na afloop onder het genot van het dessert weten. Ongelofelijk wat hier allemaal mogelijk is. Goed om te weten! En ik heb een aantal interessante mensen gesproken die ik toch al wilde bellen. Ik heb genoten en waardevolle afspraken met mensen uit het netwerk kunnen maken. Ik rijd tevreden naar huis!”

 

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2022 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.