Nieuw lid Square 11 werkt aan online jongerenplatform

30-10-2019

Danny Hoendervangers, initiatiefnemer van Square 11, heeft een prachtige persoonlijke missie. Hij wil jongeren op een laagdrempelige manier met elkaar in contact brengen. En dan gaat het vooral om jongeren die het sociaal wat lastiger hebben, die niet zo gemakkelijk contacten leggen met anderen. Op deze manier wil hij het pesten te lijf gaan en zorgen dat er minder jongeren in de jeugdhulpverlening terecht komen. Het Health Innovation Park helpt hem met de juiste partijen in contact te komen en met feedback op de businesscase.

Het idee is geboren toen Danny zelf in een wat mindere periode van zijn leven zat. Dit zette hem aan het denken. Al snel besloot hij actie te ondernemen en zich in te zetten voor jongeren die het sociaal moeilijk hebben. ,,Ik ben naar de gemeente Enschede gegaan”, vertelt hij. ,,De gemeente is immers verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Daar was een klein potje voor onderzoek. Dat heb ik gebruikt om samen met jongeren te onderzoeken waar behoefte aan is.”

App Square 11
Jongeren geven vooral aan dat er behoefte is aan het anoniem kunnen delen van hun problemen. ,,Ze willen zelf de regie in de hand houden”, licht Danny toe. ,,In een vertrouwde, anonieme omgeving willen ze hun ‘struggles’ wel delen en dan is contact met lotgenoten heel fijn. Ook influencers spelen hierbij een belangrijke rol.” Het bouwen van een app blijkt de oplossing te zijn. In deze app, Square 11, komen dienstverlening, hulpverleners en de jongeren zelf op een laagdrempelige manier met elkaar in contact.

Onbezorgde schooltijd
,,Het is fijn om hiermee op deze manier bezig te zijn”, vindt Danny. ,,Schooltijd zou toch eigenlijk een onbezorgde tijd moeten zijn waarin je veel plezier hebt. Het is zo jammer dat dit voor steeds minder jongeren het geval is. Ik ben er van overtuigd dat Square 11 daar iets in kan betekenen. De app sluit aan op de belevingswereld van de jongeren en biedt hen een veilige en vertrouwde omgeving waar zij alle handvatten krijgen om anoniem uitdagingen te delen, vragen te stellen of in contact te komen met lotgenoten. Influencers delen er leuke en waardevolle content en jongeren kunnen via de app gemakkelijk met de juiste hulpverlener in contact komen als dat nodig is.”

Samenwerken
Inmiddels heeft Danny voldoende financiële middelen bij elkaar kunnen krijgen om een prototype te bouwen en is Square 11 genomineerd voor de Ignite Award van het Anton Jurgens Fonds. ,,Er zijn nog veel stappen te zetten”, vertelt Danny. ,,Om de app op de markt te brengen werken we met veel partijen samen. Zo bouwen we met Olaf de Rijter en Sasa Radovanovic van Sosialforce de app en werken we met het HIP aan ons netwerk en aan het aanscherpen van de businesscase. Business Developer Corine Böhmers begeleidt ons hierin. Samen hebben we naar onze propositie gekeken en hebben we de doelgroepen scherp in kaart gebracht. Ik ben daar heel tevreden over. We werken op een open en constructieve manier samen en ik krijg goede feedback waar ik wat mee kan. Zo komen we verder!”

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2022 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.