Via EFRO SPINZO programma en het HIP werkt Ambulancedienst IJsselland aan betere uitwisseling van patiëntgegevens

31-10-2019

Ambulancedienst IJsselland is uitgegroeid tot een grote regionale organisatie. Met zo’n 30 ambulances en een team van 275 medewerkers bedienen ze vanuit 12 locaties een gebied met 530.000 inwoners. Arjan Hanekamp, manager informatie en innovatie, werkt er al sinds 1993 en heeft de organisatie zien groeien. Hij houdt zich nu vooral bezig met het ontwikkelen van nieuwe toepassingen, waardoor de ambulancemedewerkers nog sneller en beter spoedeisende hulp kunnen verlenen. Hiervoor maakt hij gebruik van het EFRO SPINZO programma, dat door het HIP wordt aangejaagd en gefaciliteerd.

 ,,Innovaties zijn belangrijk om onze dienstverlening te optimaliseren en voorbereid te zijn op de zorgontwikkelingen”, zegt Arjan. ,, We werken voortdurend aan het verbeteren daarvan. Zo werken wij samen met ketenpartners in de zorg aan de ontwikkeling van zorgcoördinatiecentrum.  De verpleegkundig centralisten en triagisten stemmen de zorg- inzet af op de zorgvraag. Hierdoor krijgt degene die zorg nodig heeft meteen de juiste zorg op de juiste plek. En wij kunnen onze ambulances efficiënter inzetten.”

Andere innovaties
,,Naast het inzetten van verpleegkundigen, hebben we ook een app ontwikkeld waarmee je snel een identiteitsbewijs van een patiënt kunt inscannen”, laat Arjan weten. ,,Maar het allerbelangrijkst is dat we onze gegevens van spoedeisende zorg kunnen koppelen aan gegevens van andere zorgaanbieders, zoals huisartsen, wijkverpleegkundigen, de GGZ en ziekenhuizen. Als een patiënt met de ambulance meegaat, dan is het noodzakelijk om kennis te hebben van zijn of haar medisch dossier. En wij willen op onze beurt de hulp die we geboden hebben, kunnen delen met andere behandelaars. Dat vermindert de kans op foute diagnoses of behandelingen. De eerste pilot waarbij medicatie en allergieën worden opgevraagd in de ambulance is afgerond en de eerste ervaringen zijn positief.”

Verbreden van het netwerk
Bij de ontwikkeling van ketensamenwerking heeft Magda Hage, business developer bij het HIP, een belangrijke rol gespeeld. ,,Zij hielp ons contacten leggen zodat we weer verdere stappen konden nemen”, vertelt Arjan. ,,Zo kwamen we in contact met andere bedrijven. Zij kunnen ons helpen met de technische koppeling van de diverse ICT-systemen van de verschillende zorgaanbieders. Dit is financieel haalbaar omdat we deelnemen aan het EFRO SPINZO programma. Het HIP denkt hierin mee en helpt ons vooral met het verbreden van ons netwerk. We komen via hen gemakkelijker in contact met het MKB en leveranciers die we nodig hebben. Dat is heel prettig en heeft zeker al zijn nut bewezen.”

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2022 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.