HIP is medeondertekenaar van het nieuwe Kennis en Innovatie Convenant gezondheid en zorg

27-11-2019

Op 31 oktober reisde onze directeur Kim Peters af naar Utrecht om daar haar handtekening te zetten onder het Nieuwe Kennis en Innovatie Convenant . Zij was een van de ruim 120 vertegenwoordigers van gezondheids- en zorgorganisaties die op die dag bijeenkwamen in het Bartholomeus Gasthuis te Utrecht voor deze ondertekening.

 De Ministeries VWS en EZK en de topsector Life Science and Health (Health Holland) vormden dit jaar de zogenoemde Kennis en Innovatie Agenda (KIA) gezondheid en zorg. Deze KIA werd vertaald naar een Kennis en Innovatie Convenant (KIC) die op 31 oktober 2019 werd ondertekend. Preventie en meedoen zijn belangrijke pijlers in KIA, evenals de inzet op de transitie van zorg naar gezondheid, van zorg naar ‘groz’. In dit licht wordt in Nederland aan diverse ‘GROZzerdammen’ gewerkt. Het HIP speelt hierop in door samen met haar leden en partners en andere stakeholders te werken aan een GROZzerdam Zwolle Zuid.

Vijf missies
De Kennis en Innovatie Agenda bestaat uit vijf missies. Het doel van deze missies is dat we met elkaar bereiken dat alle inwoners van ons land in 2040 vijf jaar langer in goede gezondheid leven en dat de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaal economische groepen met 30% zijn afgenomen. Deze doelstelling wordt bereikt door een intensieve samenwerking van Publiek-private partijen. Met het zetten van hun handtekening beloven alle partijen bij te dragen aan (I) een gezondere leefstijl en leefomgeving, (II) de verschuiving van zorg naar de leefomgeving, (III) het meedoen van mensen met chronische ziekten, en (IV) het verhogen van de kwaliteit van leven voor mensen met dementie.

Betrokkenheid van het HIP
Het HIP is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe Kennis en Innovatie Agenda. ,,In Oost Nederland stemden partijen onderling af wat namens ons belangrijk was om vanuit Oost Nederland bij te dragen aan de nieuwe agenda”, licht Kim toe. ,,In diverse sessies in Den Haag hebben we ook meegedacht en input gegeven. Voor HIP leden en partners betekent het feit dat het HIP input geeft en meedenkt dat zij in een heel vroeg stadium weten waar het overheidsbeleid uit Den Haag heen gaat. Dat is niet geheel onbelangrijk, want alle regelingen die de komende jaren beschikbaar komen, zullen in lijn liggen met de opgestelde agenda. HIP leden en partners zijn dus heel goed en snel op de hoogte. Hier kunnen zij hun voordeel mee doen. Het was bovendien fijn dat we als HIP als een van de partijen gezien werden om mee tot afstemming te komen. Dat onderstreept nog eens dat onze relatie met de Topsector Life Science en Health, Health Holland, uitstekend is.”

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2022 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.