Verdiepende bijeenkomsten WMO & Jeugdzorg en Domotica

27-11-2019

In de maand november waren er zowel van het #Healthgrowprogramma WMO & Jeugdzorg als van Bouw en Wonen, inzet Domotica, vervolgbijeenkomsten met een verdieping op inhoud. Er begint zich langzaam maar zeker een rode draad te vormen die de programma’s van het HIP aan elkaar verbindt. Wellicht leidt dit in 2020 tot samenvoeging van een aantal programma’s. Hierover wordt de komende tijd nagedacht. Een ding staat vast: er is op alle thema’s genoeg te doen!

Informatie over domotica ontsluiten
,,We hebben met elkaar geconcludeerd dat de behoefte aan heldere en laagdrempelige informatie over domotica erg groot is”, vertelt Corine Bohmers. Zij is als business developer van het HIP degene die de lead heeft van dit #Healhgrowprogramma. ,,Tijdens de bijenkomst in november gaf Pim Jeursen, Automation Engineer, een presentatie over huisautomatisering. Hij is ooit begonnen met een eenvoudig setje dimmers en heeft in de loop van de jaren  zijn huis voorzien van allerlei sensoren en schakelaars en vertelt daar boeiend over. De SF-film Ironman was een grote bron van inspiratie voor hem om de technologie in zijn huis te perfectioneren. De kern van zijn verhaal: houd het laagdrempelig. Er zijn al heel veel zaken op de markt die elke burger al veel wooncomfort kan bieden. Denk aan afstandsbedieningen waarmee je verlichting kan koppelen aan beveiligingssystemen of aan een slimme thermostaat waarmee je de temperatuur per ruimte kan instellen vanaf een app op je telefoon. De conclusie van deze bijeenkomst was dat we een whitepaper beschikbaar gaan stellen die zicht geeft welke domotica er al op de markt zijn en inzicht geeft in de meer geavanceerde huisautomatisering.”

Toegang tot de jeugdzorg en de 6 gezondheidsdimensies van Machteld Huber
In de vervolgbijeenkomst van WMO & Jeugdzorg was Chantal Walg te gast die het boek Gezond Centraal schreef. Zij ging in op het gedachtegoed van Machteld Huber die de zes pijlers van positieve gezondheid heeft geïntroduceerd. ,,We vroegen ons af waarom er nog steeds geen gezondheidsloket bestaat in plaats van een zorgloket”, licht Corine toe. Ook van dit #Healthgrowprogramma is zij de motor die het draaiend houdt. ,,Als we meer aandacht voor preventie hebben, kan de instroom bijvoorbeeld in de Jeugdzorg minder groot worden. Dat is een van de conclusies die we trokken naar aanleiding van het verhaal van Chantal. In 2020 gaan we aan de slag om in samenspraak met gemeenten en een ICT partner, een digitale toegang te bouwen voor de WMO en Jeugdzorg. Hoe we dat precies kunnen aanpakken, gaan we komend jaar in beeld brengen.”

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2022 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.