Jeanine de Regt na een maand directeurschap van het HIP: Ontschotten, Regionaal samenwerken en Lokaal focussen van groot belang

De eerste maand als directeur van het Health Innovation Park zit erop! Wat heb ik al veel mensen ontmoet en mooie gesprekken mogen voeren. Ik heb het team Hippers beter leren kennen, leden en partners gesproken, aan tafel gezeten met grote zorgorganisaties en de samenwerking met partijen als Health Valley en NovelT besproken. De rode draad? Het is van groot belang om samen te werken! De urgentie is hoog. Krachten bundelen, samen de uitdagingen in de zorg aanpakken en dat doen met een sterke focus: waar liggen de uitdagingen in de zorg en hoe kunnen we hierin als HIP-netwerk met HIP verschil maken? Daar ga ik me de komende maanden samen met het team, de leden, partners en het netwerk verder voor inzetten.

Ik ben aangenaam verrast door de grote slagvaardigheid van het HIP-team. Met groot enthousiasme en met kennis van zaken, werken zij dagelijks hard voor onze leden en partners. Komende maand starten de #Healthgrowprogramma’s weer op. Magda gaat aan de slag met Grozzerdam in Zwolle Zuid en Corine heeft op 4 maart een bijeenkomst van Bouw & Wonen. Vorig jaar is de basis voor de vier programma’s gelegd, waarin we samen met leden, partners en ondernemers actuele uitdagingen in de zorg aanpakken. Dit jaar gaan we werken aan de verdieping en uitvoering. Als je dit leest en nog niet meedoet, kijk dan eens op onze website voor meer informatie hierover. Aanmelden kan nog steeds!

HIP als verbinder
Wat me in de afgelopen maand is opgevallen, is de urgentie om met elkaar samen te werken om de uitdagingen in de zorg aan te pakken. Dan creëer je echt impact en kan je het verschil maken. Een mooi voorbeeld van partijen die elkaar via het HIP gevonden hebben, zijn Vogellanden, Het Zand, Zonnehuisgroep IJssel-Vecht en IJsselheem. Vier grote zorgorganisaties die allemaal verbonden zijn aan het HIP en die nu met elkaar de gezamenlijke problematieken in kaart brengen en werken aan oplossingen. Mooi om daar een steentje aan bij te kunnen dragen.

 

Samen op het Health Valley Event
Maar ook de samenwerking met Health Valley is waardevol. Op 10 maart organiseren wij in samenwerking met Isala een tour naar Zwolle met als thema Digital Health & Prevention. Er zijn nog toegangskaarten beschikbaar. Mocht je de dynamiek in Zwolle zelf willen ervaren, wees welkom[MS1] ! Ook trekken we gezamenlijk met andere partijen uit Overijssel op om tijdens het Health Valley Event de kracht van de regio te laten zien. We zijn daar samen met bedrijven als Fitavie, genomineerde voor de zorginnovatieprijs, Zelfstandig met Zorg, Researchmanager, Windesheim, Vogellanden, WTC, NovelT en het Techmed Centre van de Universiteit Twente.

Krachten in de regio bundelen
Er is veel te doen en te bereiken in de zorgsector, dat wist ik al. Maar ik heb dat in de afgelopen maand nog meer ervaren dan voorheen. De vraagstukken in de zorg zijn groot. Welke toepassingen zijn er al op de markt maar nog niet omarmd? Wat kunnen en moeten we met e-health? Hoe kunnen we samen zorgen dat ouderen zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen in de maatschappij? Hoe kunnen we werken aan preventie en zo de zorgkosten verlagen? Hoe lossen we het arbeidsmarktprobleem op? En nog veel meer! Allemaal uitdagingen die we alleen kunnen oplossen als we over de schotten heen kijken, samenwerken en de krachten weten te bundelen. Ik ga ervoor. Doe je mee?

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2022 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.