Corine Böhmers: Artificial Intelligence nu meer van waarde dan ooit!


Begin januari volgde ik een tweedaagse masterclass Artificial Intelligence (AI) in de zorg. Op dat moment maakte bijna niemand zich nog zorgen over Covid-19.  Dat is nu wel anders! Pas nu wordt de werkelijke impact echt duidelijk die Artificial Intelligence op het welzijn van de mensheid kan maken. Meer dan ooit is het noodzakelijk  om toegankelijke en begrijpelijke kennis hierover aan te reiken.  Hoe werkt AI precies? Ik neem u in deze blog graag mee in wat ik tijdens de masterclass geleerd heb en wat dit in mijn ogen betekent voor het inzetten van dit soort technieken.

Algoritmen
In de masterclass kwam een artikel aan de orde waarin toegelicht werd hoe twee onafhankelijke onderzoeksgroepen kunstmatige intelligentie op verschillende manieren hebben gebruikt om mogelijke behandelingen voor het coronavirus te vinden. De AI-software werd gebruikt om een ​​reeds goedgekeurd medicijn te vinden dat het vermogen van het coronavirus om mensen te infecteren, zou kunnen beperken. Het artikel is te vinden in: Lancet 2020, DOI: 10.1016 / S0140-6736 (20 ) 30304-4.

Hiervoor werd gebruik gemaakt van algoritmen. Een algoritme is een wiskundige formule die in programmeertaal een code c.q. instructie is, om een probleem op te lossen en is zelflerend. Dit wordt ook wel ‘machine learning’ genoemd. De AI-algoritmen hadden zes nieuwe moleculen ontworpen die zouden kunnen voorkomen dat het virus zich in het lichaam van mensen zou vermenigvuldigen. De twee ‘AI-medicijnontdekkingsgroepen’ gebruikten deze en andere gegevens om hun software te leren hoe ze het virus konden aanvallen.

Veel rekenwerk mogelijk
Artificial Intelligence wordt zo ingezet om de menselijke werkcapaciteit te vergroten, om een ​​dringend probleem voor de volksgezondheid aan te pakken met behulp van bestaande gegevens. Dit maakt het mogelijk om enorm veel rekenwerk te verrichten zonder dat een groot team mensen hiervoor met de ‘zakjapanner’ aan de slag hoeft. Voorwaarde om tot een versnelling te komen, is wel dat er gewerkt kan worden met een goed georganiseerde database en met software die er goed doorheen kan zoeken.

Weinig vertrouwen in de berekeningen
Onlangs is één van de meest geroemde rekenaars van NASA overleden: Katherine Johnson, een Amerikaans wiskundige. Zij maakte al in een vroeg stadium gebruik van digitale elektronische computers bij NASA. Ze werd beroemd vanwege haar foutloze berekeningen. In de astronavigatie  berekende ze o.a. de vlucht in 1969 van de Apollo 11 naar de maan. In de zeer aan te bevelen film Hidden Figures wordt prachtig in beeld gebracht hoe de astronauten nog niet zoveel vertrouwen hadden in de computermodellen. Zo’n zelfde reactie kwam er op de door de AI geselecteerde voorgestelde medicatie tegen het coronavirus. De reacties waren zowel opgewonden als bezorgd en angstig. Het werd als beangstigend ervaren hoe snel wetenschappers potentiële behandelingen voor Covid-19 hebben geïdentificeerd en gepubliceerd.

Men vroeg ​​zich af wat er kan gebeuren als mensen die zich zorgen maken over het coronavirus, het voorkeursmedicijn gaan gebruiken zonder medisch toezicht. Gezien de wereldwijde impact die het coronavirus heeft, werd echter ook erkend dat de onderzoekers waarschijnlijk weinig andere opties hadden dan publiceren wat ze hadden gevonden en ontdekt.

Universele taal noodzakelijk
Doordat ik al zo snel kennis nam van de sleutelrol die Artificial Intelligence  in dit onderzoek heeft, besef ik nu, schrijvend vanuit huis, des temeer dat universele taal enorm noodzakelijk is om naties met elkaar te laten communiceren in dit soort wereldwijde noodsituaties. Naast onze onderscheidende spreek- en schrijftaal is er de universele taal van wiskunde, die van de muziek en de taal van de digitale wereld, de wereld van de énen en nullen.

AI draagt bij aan goede zorg en behoud gezondheid
Als de urgentie en noodzaak van digitaal contact tussen overheid en burger ineens duidelijk wordt, hoe ga je dan met elkaar om met de overtuigingen en ideeën die voor Covid-19 nog erg in de reservestand stonden? Voor mij is duidelijk dat AI mensen juist helpt om de universele verbinding van mens tot mens te behouden. Het draagt bij aan goede en professionele zorg, aan het behoud van onze gezondheid en het kan helpen in de behandeling voor herstel van onze zieke naasten.

Leren van deze crisis
Ik ga na deze crisis toch maar weer ‘on tour’ bij die mensen die nog niet zoveel op hebben met deze ontwikkelingen. “Dat hebben we toch helemaal niet nodig die digitale contacten? We investeren liever in het persoonlijk contact.” Precies daarom juist! Laten we leren van deze situatie en met elkaar hard aan de slag gaan met het verder ontdekken en inzetten van nieuwe digitale technieken. Deze technieken kunnen echt van toegevoegde waarde zijn voor de gezondheid en het welzijn van iedereen. Daar ben ik van overtuigd! Ik voel me ineens sterk verbonden met Chriet Titulear. Op 23 april 2017 is hij overleden.  Ik zal op 23 april een digitaal kaarsje voor hem opsteken en hem in ere herdenken. Ik kijk ernaar uit om niet alleen op afstand weer samen met mijn collega’s bij het Health Innovation Park aan de slag te gaan. Intussen zou ik zeggen: houd moed, zorg voor elkaar en sterkte deze tijd.

Corine Böhmers

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2022 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.