Telerevalidatie krijgt boost door Coronacrisis

20-04-2020


Programmacoördinator Innovatie Ina Flierman van Roessingh Centrum voor Revalidatie werkt samen met een groot aantal collega’s dagelijks aan innovaties en nieuwe technologieën die revalidatie leuker of gemakkelijker maken. Een aantal jaar geleden werkten zij al aan het opzetten van een portaal voor telerevalidatie. Inmiddels draait dat een jaar of vijf. Cliënten kunnen thuis met behulp van dat portaal hun oefeningen doen. Een mooie tool waarvan het gebruik in de Coronacrisis is verdubbeld.

Innovatie speerpunt beleid

Roessingh Centrum voor Revalidatie vindt innovatie erg belangrijk en het is dan ook een speerpunt in het beleid. ,,Binnen Roessingh werken we met veel collega’s aan innovaties en de implementatie daarvan”, vertelt Ina. ,,We hebben twee werkgroepen die hiermee bezig zijn. Zo is er de werkgroep e-revalidatie en de werkgroep Novalab. In de eerste groep werk ik samen met vijf behandelaren aan toepassingen zoals telerevalidatie. Met Novalab testen we nieuwe technologieën die het revalideren leuker maken, zodat cliënten langer gemotiveerd blijven om de oefeningen te doen. Daarnaast zijn er nog twee taakgroepen. Een houdt zich bezig met de implementatie van nieuwe technologieën en de andere met ehealth in de omgeving. Hierin zitten collega’s van verschillende onderdelen uit onze organisatie, zodat er grote betrokkenheid is. Ook het netwerk is van groot belang. We hebben veel contact met Universiteit Twente, maar ook met het HIP. Zo zijn wij projectpartner in het EFRO project Specialistische Zorg Thuis, doen we mee met het #healtgrowprogramma Connected Care en sparren we regelmatig met de business developers.”

Eigen regie met telerevalidatie

Het portaal telerevalidatie is een van de tools die voortkomt uit verschillende onderzoeksprojecten die Roessingh Research en Development en Roessingh samen hebben uitgevoerd. De uitkomsten van die onderzoeken gaven aan dat met de inzet van ‘telemedicine’ en ‘eHealth’ dezelfde behandeluitkomsten werden gerealiseerd als met conventionele therapie. Dat gaf voldoende basis om te starten met onder andere telerevalidatie. Het portaal draait inmiddels al meer dan vijf jaar en biedt cliënten veel mogelijkheden. Zo vinden ze er de oefeningen die ze moeten doen, informatie over het revalidatieproces, kunnen ze berichten voor de behandelaar posten en kunnen ze er hun doelen in vastleggen. ,,Een mooie tool waarmee de cliënt zelf de regie over zijn revalidatie heeft”, vindt Ina. ,,Toch waren niet alle behandelaren zo ver dat ze er actief gebruik van maakten. Sommigen hadden nog ‘koudwatervrees’ en anderen waren er nog niet aan toe gekomen om zich te verdiepen in hoe het portaal werkt en op welke manier je de revalidatie dan kan begeleiden.”


Verdubbeling

Maar de situatie veranderde op het moment dat de regering de ‘intelligente lockdown’ afkondigde. ,,We hebben toen meteen de niet noodzakelijke zorg stopgezet en een groot deel van de polikliniek gesloten”, vertelt Ina. ,,Diezelfde dag nog kreeg ik telefoontjes van behandelaren. Of ik ze kon helpen met het portaal telerevalidatie. Natuurlijk kon ik dat! Inmiddels zien we een verdubbeling van het actieve gebruik. Er zijn twee keer zoveel behandelaren die er actief gebruik van maken en er is bijna een verdubbeling van het aantal cliënten dat dagelijks inlogt. Wat mij betreft een mooie ontwikkeling die we ook na de Coronacrisis in stand moeten houden. We merken dat cliënten het een fijne manier van revalideren vinden. Ze kunnen op hun eigen tijd de oefeningen doen en hebben meer regie op hun eigen herstel. Wat mij betreft moeten we niet eens meer terug willen naar de oude situatie. We zijn nu al aan het nadenken hoe we dat gaan stimuleren bij alle behandelaren.”

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2022 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.