Gebruik platform van OZOverbindzorg neemt fors toe door Covid-19

27-05-2020


Ook in deze nieuwsbrief staan we stil bij de activiteiten van een van onze leden in tijden van Corona. OZOverbindzorg is een communicatieplatform dat de cliënt helpt met het bij elkaar brengen van alle bij hem of haar betrokken partijen. Mantelzorgers, familieleden, gemeenten en hulpverleners worden via een online platform met elkaar verbonden en kunnen zo informatie met elkaar uitwisselen. Op deze manier ontstaat er veel minder miscommunicatie en krijgt iedereen de juiste informatie over de zorg van de cliënt. In de afgelopen maanden is het gebruik hiervan fors toegenomen en is de organisatie zelf ook verder gedigitaliseerd. Directeur Cindy Hobert vertelt wat dit oplevert.

,,We zien over het algemeen dat mensen in deze Coronacrisis veel sneller overschakelen op digitale tools”, zegt Cindy. ,,Dat merken wij natuurlijk ook. Onze eigen organisatie is pijlsnel omgeschakeld en verzorgt nu webinars voor meer dan 100 mensen per keer en we organiseren digitale startbijeenkomsten voor nieuwe regio’s die met ons platform aan de slag gaan. Waar voor de Coronacrisis nog koudwatervrees was voor deze manier van werken, is die nu al helemaal ingeburgerd en zien we ook de voordelen ervan in. Klanten kunnen nu op hun eigen tijd een webinar volgen en vinden dat prettig. Afspraken met nieuwe klanten zijn sneller en effectiever gemaakt via een online meeting. We zien dat we met hetzelfde aantal mensen veel meer regio’s kunnen bedienen. En dat is maar goed ook, want de belangstelling voor ons digitale platform is enorm gestegen.”

Nieuwe regio’s en 3.000 nieuwe cliënten
OZOverbindzorg is juist in deze tijden de perfecte manier om te communiceren met en over een cliënt. Er is nu de mogelijkheid om te kunnen beeldbellen. Live contact is dus niet perse noodzakelijk, de cliënt hoeft maar één digitale tool te gebruiken en zaken kunnen snel geregeld worden. En dat merken ze bij OZOverbindzorg dagelijks. Er melden zich veel nieuwe cliënten en binnenkort worden de regio Utrecht en de regio Gelderse Rivieren volledig aangesloten bij het platform.

,,We zien in de afgelopen maanden een enorme toename in het gebruik”, laat Cindy weten. ,,In eerste instantie zagen we dat in de regio’s waarin we al actief waren, maar nu melden zich ook nieuwe regio’s. Normaliter gingen we naar zo’n nieuwe regio toe, maakten we afspraken en verzorgenden we scholing op locatie. Nu doen we dat allemaal digitaal en dat gaat heel erg goed. Klanten kunnen de webinars die we organiseren terugvinden op onze website en dus op eigen tijd volgen. We zien dat dit werkt en hebben inmiddels 3.000 nieuwe cliënten mogen verwelkomen. Binnenkort worden er dat nog veel meer, als de beide regio’s zijn aangesloten. We hebben nu zo’n 70.000 gebruikers, waarvan bijna de helft cliënt is en de overige gebruikers zijn mantelzorgers, hulpverleners en gemeentes.”

Eigen regie met OZOverbindzorg
,,Het mooie van ons systeem is dat cliënten zelf de regie houden”, zegt Cindy. ,,Dat is belangrijk voor de kwaliteit van leven. Zo vertelde een jonge cliënt met autisme ons onlangs dat hij het als heel prettig ervaart dat hij zelf alles rechtstreeks kan regelen met hulpverleners en met school. Hij vindt het gemakkelijker om digitaal vragen te stellen en dat helpt hem dan ook weer met het vragen stellen in ‘real time’. En, hij bepaalt zelf wie welke informatie te zien krijgt, dat wordt ook als heel positief ervaren.”

Wennen
Vooral voor hulpverleners is het wennen om alles digitaal te doen, merkt Cindy. ,,Neem bijvoorbeeld een slecht nieuwsgesprek”, zegt ze. ,,Artsen vinden over hel algemeen dat je dit persoonlijk moet doen. Logisch, maar in Coronatijd is dat minder prettig. Cliënten moeten alleen naar een ziekenhuis komen en gaan na afloop dus ook alleen weer naar huis. Als de boodschap online gebracht wordt, dan kan de cliënt op zijn eigen plekje met zijn eigen dierbaren om zich heen de boodschap horen en verwerken. Hij of zij hoeft niet in zijn eentje door de kille, verlaten gangen van een ziekenhuis te lopen en alleen naar huis te gaan. Uiteindelijk is het voor de cliënt veel prettiger om meteen in de eigen omgeving te zijn. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden te noemen. Als je vanuit de cliënt redeneert, is online communicatie vaak heel prettig en effectief. Ik ben ervan overtuigd dat we dat in de komende tijd steeds meer gaan ervaren en verwacht dat we nog meer gebruikers op ons platform mogen verwelkomen.”

Meerwaarde
Magda Hage, business developer bij het Health Innovation Park, onderschrijft dat het communicatieplatform OZOverbindzorg juist nu nog meer haar meerwaarde bewijst. ,,Het is een ontzettend mooie manier om de zorg -met daarin de cliënt centraal- te verbinden en samenwerking te verbeteren”, zegt zij. ,,Voor en door jong en oud en alle betrokken partijen is OZOverbindzorg in te zetten en dat zie je nu ook gebeuren. In eerste instantie stonden ouderen die thuis wonen centraal, nu ook jongeren. Een mooie ontwikkeling dat juist nu het gebruik van dit platform toeneemt. Ik hoop van harte dat deze trend zich ook na de COVID-19-crisis voortzet.”

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2022 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.