Nieuwe invulling Connected Care: Care to Share

27-05-2020

Het #Healthgrowprogramma Connected Care slaat een nieuwe weg in. We gaan op een andere manier aan de slag met als doel elkaar nog beter te leren kennen en elkaar verder op weg te helpen met alle uitdagingen op het gebied van Connected Care. Hoe we dat doen? We gaan met een digitale tool aan de slag. We vragen aan leden in deze programmalijn om uitdagingen en vraagstukken waar de organisatie voor staat rondom het thema Connected Care te delen. Dat doen we met het doorgeven van de pen. Zo ontstaat een ketting aan uitdagingen en oplossingen.

Met behulp van een aantal vragen wordt iedere uitdaging uitgeschreven en vervolgens wordt de pen doorgegeven. De tweede partij reageert op de eerste met vragen, mogelijke oplossingsrichtingen, netwerk suggesties, aanvullende vragen etc. Daarnaast plaatst ook deze partij een eigen uitdaging die we in de toekomst mogelijk gaan oppakken. Daar kan de volgende dan weer op reageren. Zo ontstaat een ketting aan uitdagingen en oplossingen! Op deze manier leren we elkaar, zelfs in Covid-tijd, beter kennen en benutten we ons netwerk nog beter. Stichting IKONE kijkt bij iedere casus mee of het relevant is en stelt kritische en soms scherpe vragen. Het HIP voert de regie, maar verder is het van en voor de leden.

Samen begrip Connected Care laden
Wilma Koch is een van de leden die aan deze programmalijn deelneemt en heeft zelf meegedacht over de nieuwe aanpak. Zij is directeur van HC@Home, een scale-up die patiënten een webbased platform en een app verstrekt waardoor ze met behulp van digitale informatie en verschillende devices zelf metingen kunnen verrichten en de resultaten daarvan zichtbaar zijn voor patiënt en hun behandelaars. Denk aan het meten van de bloeddruk of hartritme. Zo kan de controle veelal op afstand plaatsvinden. ,,We zien dat er nu in deze Covid-19 periode een enorme vraag is naar onze oplossingen. Mooi om dat te zien, want we zijn er al een aantal jaren mee bezig. Nu zien we dat de markt er klaar voor is.”

Wilma doet al vanaf het begin mee aan Connected Care. ,,Vorig jaar stonden de bijeenkomsten vooral in het teken van kennismaken en elkaar beter leren kennen”, vertelt ze. ,,Nu die fase voorbij is, kunnen we de diepte in. Samen met Jeanine de Regt en Kristel Schrijver hebben we deze opzet bedacht. In de praktijk blijkt dat iedereen een eigen beeld bij het begrip Connected Care heeft. Vandaar ook dat onze eerste vraag is: wat versta jij onder Connected Care? Is dat beeldbellen of een online overlegtool? Of gaat dat voor jou verder? Daarna kan iedereen aangeven wat de uitdaging voor de eigen organisatie is. Het idee is dat we op die manier samen het begrip Connected Care laden en samen zoeken naar oplossingen bij de uitdagingen van de verschillende leden.”

Met innovatie druk op huisartsenzorg verlagen
Kristel Schrijver is innovatiestrateeg bij Medrie en dacht ook mee over de nieuwe opzet van Connected Care. Haar opdracht bij Medrie is om de innovatiekracht in de regio waarin Medrie actief is te versterken. Dat is hard nodig voor het borgen van een toekomstbestendige huisartsenzorg. ,,De druk op de huisartsen wordt alleen maar groter”, licht zij toe. ,,Door de vergrijzing zijn er meer mensen met chronische klachten. Zij doen vaker een beroep op de huisarts. Hoe kunnen we dat met innovaties opvangen? Dat is een van de vragen waar ik mij mee bezighoud. Ik ben daarom ook aangesloten bij Connected Care.”

Arbeidskrapte aanpakken met Connected Care: hoe vlieg je dat aan?
Kristel heeft als eerste een vraag neergelegd via de nieuwe aanpak Care to Share. ,,Binnen de huisartsenzorg is er sprake van krapte op de arbeidsmarkt”, zegt zij. ,,Dat wordt een steeds groter probleem omdat het beroep dat op de huisartsen gedaan wordt alleen maar groter wordt. Hoe kunnen we er dan toch voor zorgen dat mensen bij een huisartsenpraktijk terecht kunnen? Digitalisering kan daarbij een van de oplossingen zijn. Meer zelfmanagement bij patiënten neerleggen en meer zelf metingen doen die de huisarts vanaf een afstand kan monitoren. Maar hoe ga je zo’n traject in? Er komt nogal wat bij kijken. Dat is de vraag die ik heb neergelegd bij Wilma Koch. Zij heeft hierop al gereageerd en deelt graag haar kennis en kunde rondom zo’n ontwikkeltraject. De pen wordt nu weer doorgegeven, dus houd je mailbox in de gaten. Alle casussen worden uiteindelijk ingebracht in de bijeenkomsten van deze programmalijn. Zo leren we echt van elkaar!”

Patiënten kijken en denken mee
Stichting IKONE kijkt mee met iedere vraag die gesteld wordt. Dat is heel goed, vinden Wilma en Kristel. ,,Want een patiënt kijkt met een andere bril naar een vraagstuk en kan kritische vragen stellen of aangeven dat iets juist wel of niet zal werken”, zegt Wilma. ,,En het HIP bewaakt het proces”, vult Kristel aan. ,,Ook dat is een goede zaak. Het lijkt mij waardevol dat zij zorgen dat er steeds nieuwe onderwerpen aan bod komen en dat alle uitdagingen en reacties voor iedereen die aan de programmalijn meedoet toegankelijk zijn. En, mocht er onvoldoende reactie komen, dat zij het dan weer delen met het hele HIP-netwerk. Dan benutten we de kracht van het netwerk optimaal.”

Basis voor nieuwe consortia
Jeanine de Regt, directeur van het HIP, bevestigt dit. ,,Deze opzet geeft ons alle mogelijkheden om via ons netwerk elkaar verder te helpen. Wij nemen graag de regie in dit proces en streven ernaar om op iedere vraag minimaal vier reacties vanuit verschillende invalshoeken te krijgen. We hebben niet voor niets het onderwijs, kennisinstellingen, bedrijfsleven en zorgorganisaties in ons netwerk. Ik ben blij met deze nieuwe aanpak en ben ervan overtuigd dat dit de basis kan leggen voor de vorming van nieuwe consortia en kansen creëert om de uitwerking van ideeën ook gefinancierd te krijgen.”

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2022 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.