Heel graag zetten we ons lid IKONE in het zonnetje!

01-07-2020

Wie is IKONE?

Die vraag wordt beantwoord door IKONE zelf: ,,IKONE is een patiëntgeleide organisatie die zich inzet voor gelijkwaardige patiënten– en naasten participatie bij innovatie en transformatie in de zorg. Wij adviseren zorgorganisaties/beleidsmakers/bedrijven over het verstevigen van het patiënten perspectief in hun organisatie en hoe dit praktisch vorm te geven. Waar begin je? Wat is onze participatie strategie? Welke methodieken zijn er en welke past het beste bij jouw organisatie. Welke patiënten wil je dan vervolgens betrekken en hoe vind je deze?”

,,We werken altijd samen met mensen met patiënten ervaring. Dat doen we door patiënten of cliënten van zorgorganisaties te betrekken of door samen te werken met onze patiënt experts. We hebben een team van meer dan 50 mensen met patiënten ervaring. Dit zijn allemaal mensen met een fysieke ziekte of aandoening in verschillende leeftijden en met verschillende achtergronden.

IKONE is geen patiëntenorganisatie, werkt niet vanuit een belang en krijgt dan ook geen structurele subsidie. We vinden het belangrijk om als gelijkwaardige samenwerkingspartner positief te kunnen bijdragen aan zorginnovatie- en transformatie. Daarbij sluiten we aan op de vraag van de opdrachtgever.”

Waarom patiënten participatie?

,,Uit onderzoek blijkt dat samenwerking met patiënten drie iteraties tijdens een innovatieproces kan besparen. Ook blijkt dat tijdens het implementatieproces samenwerken met patiënten de kans op daadwerkelijk waardevol gebruik van de innovatie vergroot.

Gelukkig zijn steeds meer innovators zich ervan bewust dat het belangrijk is om samen te werken met patiënten tijdens innovatie in de zorg. De vraag is echter: hoe doe je dat? “

Hoe doe je dat?

,,Er zijn veel verschillende methodieken om samen te werken met patiënten. Je kunt denken aan het houden van interviews, het inzetten van een dagboek, het organiseren van een brainstorm of co-creatie sessie, het uitwerken van een patiëntreis en nog veel meer.

Elke methodiek past bij een specifieke fase van innovatie. Waar de ene methodiek geschikt is om ideeën op te halen, is een andere meer geschikt om feedback te vragen op een idee. Kies dus bewust wanneer je welke methodiek gaat toepassen.”

Wat is hier een goed voorbeeld van?

,,Bij IKONE hebben we het uitwerken van een patiëntreis ingebed in een uitgebreider traject; het Patient Experience Traject. Dit is een krachtig traject waarin een zorg- of innovatievraagstuk, in samenwerking met de patiënt en al zijn of haar stakeholders, wordt doorgrond.

Met de Antonius Zorggroep in Sneek hebben wij een aantal patiëntreizen uitgewerkt voor verschillende patiëntpaden. Voor het inrichten van zorg op afstand hebben we onderzocht hoe de huidige patiëntreizen er uitzien en waar daarin kansen liggen voor verbetering. Dit is gedaan met een groep van 20 patiënten uit het eigen ziekenhuis en een groep van 15 zorgverleners uit de regio. Samen is er tijdens een dynamische workshop de volledige patiëntreis uitgewerkt, waarin ruimte was voor ieders perspectief. Dat heeft geleid tot concrete kansen voor het verplaatsen van zorg naar de thuisomgeving.”

“Voor het implementeren van de juiste zorg op de juiste plek hebben wij samen met patiënten en zorgprofessionals een patiëntreis uitgewerkt. Dit heeft de waarde van volwaardige patiënten participatie fantastisch laten zien. Wij zijn als organisatie nog lerend op het gebied van zorginnovatie en het bijbehorende gedrag. Voor ons leidde het verhaal van twee dermatologische patiënten voor een zaal met betrokken zorgprofessionals tot draagvlak en commitment voor het ontwerpen en realiseren van een patiëntpad.”

Els Reeuwijk (programma manager Antonius Thuis – Antonius Zorggroep Sneek)

Wil je meer over ons weten, kijk dan op onze website of mail naar info@ikone.nl

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2022 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.