Introductie van HIP lid Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

29-10-2020

Introductie van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
Jasmijn ten Hoven vervult met veel plezier de functie van adviseur en programmamanager binnen Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, een zorggroep gespecialiseerd in ouderenzorg met locaties in Zwolle en Ommen. Ze vertelt enthousiast; “De noodzaak om te innoveren wordt gezien en gevoeld, want de (verpleeghuis)zorg gaat echt veranderen. De zorgsector is voortdurend in beweging en staat dagelijks voor uitdagingen om kwaliteit van zorg te bieden en borgen.”

Innovatieprogramma’s
In 2019 is, onder leiding van Jasmijn ten Hoven, gestart met het innovatieprogramma. Via dit programma krijgen pilots en projecten een podium om innovaties uit te proberen, te leren en verder te vernieuwen. Jasmijn vertelt; “Daarbij werken we intensief samen met onze interne ‘zorgvernieuwers’; veelal actief in het primaire zorgproces. Samen bedenken we manieren om met (technologische innovatie) kwalitatief bij te dragen aan zowel het leven van de bewoner als aan het werk van de medewerker.”

Verandering in de verpleeghuiszorg
In 2020/2021 wordt het innovatieprogramma uitgebreid, waarbij Zonnehuisgroep IJssel-Vecht zich verder richt op het adapteren van bewezen innovaties. De organisatie wil de leercurve doorlopen hoe (technologische) innovaties geïmplementeerd en geïntegreerd kunnen worden in het dagelijkse leven van bewoners en cliënten thuis. Dit proces wordt gevolgd door de innovatiecyclus van ZonMw: pilots worden gestructureerd vormgegeven en er wordt een solide basis gelegd voor het uiteindelijk opschalen van slimme technologie/innovaties. Hierdoor is innoveren binnen Zonnehuisgroep IJssel-Vecht écht een samenspel van mensen (intern en extern) waardoor nieuwe inzichten ontstaan en best practices breed gedragen worden.

Waardevolle innovaties voor cliënt en medewerker
Jasmijn: ”We kiezen voor innovaties die waarde toevoegen aan het leven van de cliënt of het werk van onze professionals”. Zo starten wij bijvoorbeeld met een pilot rondom slim incontinentiemateriaal. Het mooie van deze innovatie is dat het materiaal een sensor bevat dat een signaal geeft (via een app) wanneer het incontinentiemateriaal vervangen kan worden. Prachtig, want dat betekent dat we meer maatwerk kunnen bieden en we bewoners niet onnodig hoeven te storen. Ook ongelukjes worden hiermee voorkomen. Daarnaast besparen we tijd die we op een andere manier voor de bewoner kunnen inzetten.
Een ander voorbeeld is een pilot gericht op leefcirkels. Dit is een manier om bewoners te ondersteunen zoveel mogelijk het leven te leiden zoals zij dat graag willen. Door middel van een GPS-systeem kan een bewoner zich bewegen in een eigen ‘leefcirkel’ en heeft zo op een veilige manier meer vrijheid om zich te verplaatsen.”

Vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt
De toenemende vergrijzing (verzilvering!), in relatie tot de krapte in de arbeidsmarkt, zorgt ervoor dat we met elkaar kritisch moeten kijken naar hoe wij zorg gaan organiseren. Zonnehuisgroep IJssel-Vecht neemt daarin haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en meent dat (technologische) innovatie een krachtig middel is om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven bieden. “We zijn ons bewust van de arbeidsmarktkrapte, maar ook van de manier waarop technologische innovatie hieraan een positieve bijdrage kan leveren. Door te kijken naar de wijze waarop (technologische) innovatie het primaire proces kan ondersteunen, plaatsen we arbeidsmarktkrapte in een andere context: de insteek is om medewerkers te behouden en te ondersteunen in het blijven bieden van kwalitatief goede zorg. En dus niet om hen te vervangen.”

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2022 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.