Deltion Oproep stageplaatsen mbo studenten

30-10-2020

Je leest het veel in de media: een stageplek vinden is voor mbo-studenten moeilijk in deze bijzondere tijd. Zo valt het ook voor studenten binnen het college Economie en Ondernemen niet mee om een stageplaats te vinden. Deltion zoekt naar oplossingen, zodat studenten zo min mogelijk studievertraging oplopen en toch voldoende voorbereid zijn op de beroepspraktijk. Wij denken in mogelijkheden; wat kan er wel! Voorbeelden hiervan zijn: aanpassen van de stageduur/omvang, herplaatsen bij de vorige stage zodat er op afstand begeleid kan worden, omdat de student al is ingewerkt. Ook zijn er mogelijkheden om een stage in te vullen als een bedrijf niet geaccrediteerd is voor de opleiding waar de student is ingeschreven. Een student kan namelijk een mbo-keuzedeel uitvoeren tijdens de stage en dit mag bij elk geaccrediteerd bedrijf.

Met deze vlog van een student is te zien dat het wel degelijk mogelijk is om stage te lopen in Coronatijd!

Heeft u mogelijkheden om een student te begeleiden dan kunt u contact opnemen met het BPV bureau van het college economie en ondernemen. bpv-ed@deltion.nl of hmuller@deltion.nl . Uw reactie zal dan worden doorgestuurd naar de BPV coördinator van de betreffende opleiding.

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2022 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.