Inzet van HIP netwerk in de praktijk!

30-10-2020

Kristel Schrijver, Innovatie Strateeg binnen Medrie, heeft het Health Innovation Park gevraagd te helpen meedenken bij een innovatievraagstuk. Via ons platform ‘Care to Share” heeft Kristel namens Medrie een vraag ingediend dat ging over de zoektocht naar een passende, digitale ondersteuningsmogelijkheid bij leefstijl-begeleidingsgroepen in een huisartsenpraktijk.
Kristel vertelt: “Het betrekken van het netwerk heeft een positieve bijdrage geleverd aan de innovatie-leercyclus die we in de Medrie-regio actief begeleiden. Vragen stellen is cruciaal in onze innovatie-leercyclus. Vragen die voor mij belangrijk zijn: Welke vraag willen we oplossen en van wie is die vraag?” De voorliggende vraag is onderzocht met behulp van interviews met patiënten en zorgprofessionals. “Ik zie het als een georganiseerde ontdekkingsreis waarin we met elkaar aan de slag zijn gegaan. Onder andere door te sparren met collega’s uit het HIP-netwerk, is onze strategie tot stand gekomen, namelijk te starten met een kleinschalige pilot .”

Waar eerst grootse plannen waren voor een geavanceerd platform die de ondersteuning aan de huisartsenpraktijken en de deelnemende patiënten zou kunnen bieden, is uiteindelijk een kleinschalige pilot opgestart vanuit een bestaand platform in de Medrie-regio. Op dit platform kunnen patiënten onderling informatie uitwisselen, vragen stellen aan zorgprofessionals en kunnen passende artikelen, instructiefilmpjes en dergelijke geplaatst worden. Gedurende de pilotfase testen we de aannames die we vooraf opgesteld hebben met betrekking tot de verwachtingen ten aanzien van behoefte en gebruik. Na evaluatie kunnen we het plan waar nodig bijstellen, uitbreiden, of, wanneer het niet voorziet in onze behoefte, ook stopzetten. Het is waardevol om gebruik te maken van elkaars expertise, dit concreet te maken in het HIP-netwerk en elkaar zodoende verder te helpen!”

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2022 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.