Een warm welkom voor nieuw HIP lid van Remmen UV techniek B.V.

02-11-2020

Van Remmen UV Technology is leverancier van Europa’s meest duurzame UV desinfectie systemen, zij ontwerpen en fabriceren UV apparatuur voor desinfectie en oxidatie met als focus water en oppervlakte behandeling. Hierbij handelen zij vanuit een duurzame gedachte; ze leveren een hoog kwalitatief product en verbruiken daarbij zo min mogelijk materiaal en energie.
Ton van Remmen, oprichter en eigenaar van van Remmen UV Techniek, vertelt trots en enthousiast;
“We werken met 16 enthousiaste mensen verdeeld over de verschillende activiteiten binnen het bedrijf, ieder met zijn of haar eigen expertise. Zowel R&D / productontwikkeling, productie, assemblage als sales, logistiek en administratie, alles onder 1 dak. Wij geloven dat een goede afstemming tussen onze mensen en een kritische houding op wat we doen, we echt het verschil kunnen maken in het ontwikkelen en produceren van slimme, doordachte oplossingen voor onze klanten!”

Innovaties
Ton vervolgt; “We leveren al jaren zeer betrouwbare UV desinfectie apparatuur, deze ontwikkeling is in de jaren 2005-2007 begonnen. Sindsdien leveren we apparatuur welke bewezen effectief is, en ook nog eens de energie zuinigste in de markt. Hiermee besparen we dus heel veel energie en dat is goed voor milieu en portemonnee.”
“In de afgelopen 5 jaar hebben we daar een ontwikkeling aan toegevoegd, oxidatie (AdvanoxTM). Hiermee is het mogelijk persistente microverontreinigingen te verwijderen. Hierbij kun je denken aan gewasbescherming middelen, medicijn resten en andere stoffen als formaldehyde, cyanide en benzidine. Deze hebben we liever niet in het milieu omdat ze de biodiversiteit verstoren.”

Bewust worden van de risico’s van antibiotica resistentie
“Zoals voor iedereen is deze Corona tijd een nieuwe wetmatigheid aan het worden, naast opwarming van de aarde, zeespiegelstijging, verdroging en afname aan biodiversiteit. We zullen ons leven en de keuzes welke we maken hierop moeten afstemmen. Wij zien Corona dus niet (meer) als een belemmering maar echt als een stimulans om beter na te denken over de aanpak van microbiologische risico’s ,” vertelt Ton verder.
“Onze technologie kan op verschillende manieren van betekenis zijn in de Health sector. Denk aan het desinfecteren van mondkapjes, maar ook aan het zuiveren van afvalwater uit ziekenhuizen op medicatieresten. Er komt steeds meer bewustwording van de risico’s van antibiotica resistentie welke op ons afkomen. De WHO voorspelt dat er meer mensen zullen overlijden in 2050 (over 30 jaar) aan dit soort infecties dan aan kanker. Met onze techniek kunnen we een belangrijke rol spelen om verspreiding van deze infecties via afvalwater te voorkomen. Wij zijn benieuwd of we samen met partijen bij het HIP al op de toekomst kunnen voorsorteren. Over de meest logische locatie van zuivering (op de plaats van vervuiling zelf of bij de rioolwaterzuivering), gaan we graag met stakeholders in gesprek.”

Van Remmen UV Techniek en het HIP
Via Kennispoort is van Remmen UV Techniek met het HIP in contact gekomen. De schaarste aan mondkapjes in het begin van de pandemie leidde tot de vraag of van Remmen UV Techniek deze zouden kunnen steriliseren.
Ton vervolgt; “Deze uitdaging hebben we opgepakt en dat heeft geleid tot de ontwikkeling van de Deep UV kast waarin we, met een combinatie van Ozon en UV technologie, voorwerpen tot in de vezel kunnen desinfecteren. Onze sterke kant is dat we dit ook zelf hebben kunnen valideren. Hierin zijn we denk ik echt onderscheidend. Een bewezen beproefde oplossing bieden is onze drijfveer.

De samenwerking met het HIP smaakt naar meer!
Graag delen we ruim 20 jaar ervaring en onze technische en praktisch kennis binnen het HIP netwerk. Wij geloven dat we door samen te werken we meerwaarde kunnen creëren. Hoe kun je technologie inzetten om maatschappelijke vraagstukken van de toekomst te beantwoorden? Samenwerken is de enige manier om duurzame oplossingen te vinden! We hebben elkaar nodig!”

Vandaar ook de passende Quote van Ton van Remmen; “Met alles wat we doen willen we het verschil maken, verrassende oplossingen bieden waar we samen wat aan hebben!”
Meer weten over van Remmen UV Techniek? Kijk op de website, of neem contact op via telefoonnummer +31 (0)570 52 18 90 of via de mail; info@vanremmen.nl

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2022 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.