OZOverbindzorg is genomineerd voor de ValueBased HealthCare Prize 2021!

25-03-2021

Wauw, het burgerinitiatief van OZOverbindzorg is genomineerd voor de ValueBased HealthCare Prize 2021. Een nominatie op Europees niveau… wat een eer!!

Wat is de VBHC-prijs?

De VBHC-prijs beloont en erkent inspirerende initiatieven die een fundamenteel nieuwe manier van denken hebben aangenomen om uitstekende patiëntenwaarde te creëren in termen van echte resultaten, echte verbindingen en één gemeenschappelijke taal. Elk jaar wordt één uitstekend initiatief beloond met de VBHC-prijs, een prestigieuze prijs die wordt uitgereikt door een gerenommeerde internationale jury en aangekondigd door erevoorzitter Harvard-professor Michael Porter, PhD.

Waarom is OZOverbindzorg genomineerd?

Met het platform OZOverbindzorg is duidelijkere communicatie en nauwere samenwerking tussen zorgaanbieders mogelijk. Cliënten, waaronder bijvoorbeeld kwetsbare ouderen en kinderen met jeugdhulp, komen steeds meer centraal te staan ​​in hun eigen zorg. Mantelzorgers krijgen een beter overzicht van de zorg voor hun naaste. OZOverbindzorg stelt zorgaanbieders in staat de kwaliteit van hun zorg te verbeteren en te voorzien in de zorgvraag van de toekomst. Bovendien vermindert het de uitgaven in meerdere zorgdomeinen met een factor 13 meer dan het kost om te gebruiken.

Vergeleken met andere welvarende landen verleent een groot deel van de Nederlanders boven de 50 mantelzorg. Het dalende aantal professionele hulpverleners per oudere is daarom niet goed op te vangen door meer mensen mantelzorg te laten verlenen. Zowel het ondersteunen van mantelzorgers als de professionals bieden veel potentie.

Het platform OZOverbindzorg biedt eerstelijns- en tweedelijnszorgaanbieders handvatten om efficiënter te werken. Zo worden er minder uren besteed aan telefonisch overleg en administratie voor onder meer huisartsen, thuiszorg en maatschappelijk werkers. Daarnaast ervaren mensen die met OZOverbindzorg werken een verminderde werkdruk en meer werkplezier.
Naast efficiënter werken, draagt ​​betere communicatie vooral bij aan het dempen van de zorgvraag. Zo helpt OZOverbindzorg de groei van de zorguitgaven te beperken. Dat is de conclusie in alle regio’s en zorgdomeinen waar OZOverbindzorg actief is.

Breng je stem uit!

(Bijna) Iedereen wordt vroeg of laat kwetsbaar of wordt mantelzorger van iemand die met meerdere hulpverleners te maken krijgt.
Je hebt dan allemaal baat bij goed afgestemde communicatie en samenwerking met alle betrokkenen.
Dus voor degene die daar nu belang bij heeft en misschien…in de toekomst, ook wel voor jouzelf…STEM!
Stem op OZOverbindzorg, via deze link:

Nominees 2021 – Vote for your favorite now!

Alvast heel erg bedankt voor je stem!!

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2022 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.