HIP & Health Valley business challenge

30-03-2021

Achtergrond
De gezondheidszorg staat al langere tijd onder druk. Een vergrijzende bevolking, toename van mensen met chronische ziekten en een gestegen zorgvraag dragen hier mede aan bij. En de huidige COVID-19 crisis maakt dat destemeer duidelijk. Om de zorg, ook in de toekomst, voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en van optimale kwaliteit te houden, is het cruciaal zelfmanagement van burgers en patiënten te vergroten en tegelijkertijd de toename van de vraag naar zorg te beperken.

Vraagstelling
HIP en Health Valley hebben vrijwel dagelijks contact met aanbieders van innovatieve oplossingen. Vaak dienen deze producten nog gevalideerd te worden om optimaal aan te sluiten bij de vraag vanuit de zorg. De technology push zorgt ervoor dat we op zoek gaan naar “launching customers” ipv dat we vanuit de zorg op zoek gaan naar mogelijke oplossingen voor het probleem.

Dienstverlening
Om aan te sluiten bij de vraagstukken uit de zorg, heeft Health Valley in samenwerking met de Kamer van Koophandel (KVK) een business challenge opgezet om zorgvraagstukken te verbinden aan het innovatieve bedrijfsleven. De KVK heeft daarvoor een platform ontwikkeld waar alle bedrijven van Nederland, en bedrijven uit Europa toegang toe hebben en dat gratis toegankelijk is.

HIP en Health Valley gaan in 2021 met de KVK, zorgvraagstukken uit Overijssel en Gelderland ophalen en deze op het business challenge platform communiceren om zorg en bedrijfsleven optimaal aan elkaar te verbinden. Tijdens het Health Valley event in maart 2021, is de challenge gelanceerd. We zijn ervan overtuigd dat de samenwerking tussen HIP en Health Valley leidt tot betere oplossingen met meer schaal en impact.

KVK Business Challenge Health Valley flyer2021[100]

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2022 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.