Health Innovation Park lid Businesscares over digicoaches!

19-04-2021

Businesscares biedt zorgondernemers ondersteuning bij strategische en tactische vraagstukken en innovaties. Daarnaast beschikt het bedrijf over eigen developers waardoor ze zelf eHealth-oplossingen ontwikkelen voor hun klanten. Karsten Straatman is werkzaam bij Businesscares. Vanuit Businesscares is Karsten twee dagen per week werkzaam bij het Antonius Ziekenhuis als coördinator van het team digicoaches binnen het ziekenhuis. Karsten vertelt ons graag meer over het belang van digicoaches binnen zorgorganisaties en het lidmaatschap bij Health Innovation Park.

Het toepassen van beeldbellen voor zorgprofessionals en patiënten
De digicoaches bij het Antonius Ziekenhuis hebben als taak om zorgprofessionals te ondersteunen bij het digitaal vaardiger worden. De digicoaches zijn in oktober 2020 gestart met het project beeldbellen. Dit was volgens Karsten noodzakelijk omdat er een kloof was tussen de zorgprofessionals onderling én tussen de patiënt en de zorgprofessionals. Binnen het project lag allereerst de focus op het toepassen van beeldbellen tussen de zorgprofessionals. Daarna is het beeldbellen ingezet voor de communicatie tussen de zorgprofessional en de patiënt. Karsten vertelt: “Door beeldbellen met de patiënt, kan erop een laagdrempelige manier gecommuniceerd worden met de zorgprofessional en zijn er minder consulten op locatie nodig.” De patiënten moesten volgens Karsten aan het begin wennen aan het beeldbellen, maar reageerden wel enthousiast. Ook de zorgprofessionals gaven aan dat ze efficiënter kunnen werken en minder stress ervaren met het gebruik van beeldbellen. Het project is inmiddels afgerond en het beeldbellen wordt nu dagelijks binnen het ziekenhuis toegepast.

Digitale vaardigheden van medewerkers naar een basisniveau brengen
Na het project beeldbellen zijn de digicoaches aan de slag gegaan om de digitale vaardigheden van de medewerkers in het ziekenhuis naar een basisniveau te brengen. Dit kan betrekking hebben op het opstarten van een computer tot een specifieke vraag over een applicatie. Waarbij er eerder een handleiding voor de medewerkers werd gesteld, helpen de digicoaches nu de zorgprofessionals persoonlijk. Karsten: “We merken dat dit heel enthousiast wordt ontvangen door de zorgprofessionals omdat er echt tijd voor ze wordt vrijgemaakt om ze te helpen met het vergroten van de basisvaardigheden. Het resultaat is dat mensen heel enthousiast worden van digitalisering.”

Volgens Karsten is het van belang om de digitale basisvaardigheden van medewerkers op orde te brengen zodat medewerkers efficiënter en effectiever kunnen werken en eHealth toepassingen in de toekomst sneller en makkelijker geïmplementeerd kunnen worden. “Eigenlijk gun je iedere zorgorganisatie een vorm van digicoaching zodat de basis op het gebied van digitale vaardigheden op orde is en de mogelijkheden maximaal worden benut. Ik denk dan ook dat de inzet van digicoaching heel waardevol kan zijn voor de leden van Health Innovation Park en de organisaties in het netwerk daaromheen”, aldus Karsten.

Samenwerking Businesscares en Health Innovation Park
Als lid van Health Innovation Park heeft Businesscares al een aantal keren samen met Health Innovation Park aan projecten gewerkt op het gebied van eHealth. De leden van Health Innovation Park zetten zich samen met Health Innovation Park in voor een toekomstbestendige zorg. Karsten over de meerwaarde van een lidmaatschap: “Door Health Innovation Park hebben wij een groter netwerk gekregen binnen de gezondheidszorg. Binnen dit netwerk kunnen gelijkgezinden informatie met elkaar uitwisselen. Ook worden er door Health Innovation Park regelmatig inspirerende sessies georganiseerd waarbij we onze kennis kunnen verrijken.”

Wil jij je net als Businesscares aansluiten bij het netwerk van Health Innovation Park? Meld je aan als lid van Health Innovation Park!

“Health Innovation Park is voor mij, wat de digicoaches voor de
zorgprofessionals zijn: informerend, faciliterend en verbindend.”
– Karsten, medewerker bij Businesscares

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2022 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.