Roessingh, centrum voor Revalidatie over het SPINZO project

Roessingh, centrum voor Revalidatie is gespecialiseerd in revalidatiekundige behandelingen en zorg en zet zich in om patiënten te leren zo goed mogelijk zelfstandig met hun beperkingen te functioneren in de samenleving. Om zorg op afstand te optimaliseren, heeft Roessingh zich aangesloten bij het SPINZO project. Binnen dit project staat de vraag centraal hoe de inzet van zorg op afstand vergroot of versneld kan worden.

Ina Flierman is werkzaam als programmacoördinator Innovatie bij Roessingh centrum voor Revalidatie. Hierbij is zij de verbindende schakel voor het invoeren en implementeren van innovaties. Ina is nauw betrokken bij het SPINZO project en vertelt ons hier graag meer over.

Telerevalidatie portaal
Roessingh maakt gebruik van het portaal Telerevalidatie. Met behulp van dit portaal kunnen patiënten zelfstandig thuis onderdelen van hun revalidatiebehandeling uitvoeren. Ina vertelt: “Op dit portaal staan bijvoorbeeld meer dan 1.000 oefenvideo’s en er zijn verschillende informatie items beschikbaar voor de patiënten. Alles om de behandeling op afstand te ondersteunen.” Om het portaal verder te ontwikkelen en te optimaliseren, is Roessingh aangesloten bij het SPINZO project. Met als resultaat dat het gebruik van het portaal inmiddels al flink is opgeschaald.

Evaluatie vragenlijst
Om het gebruik van het Telerevalidatie portaal op te schalen, wordt er nader onderzoek uitgevoerd door Roessingh Research & Development samen met het behandelcentrum en Vogellanden Centrum voor Revalidatie en Bijzondere Tandheelkunde. Hiervoor is er een evaluatie vragenlijst uitgezet onder de behandelaren, artsen en managers. Het doel is om in kaart te brengen hoe deze medewerkers het portaal gebruiken, wat ze van het portaal vinden en welke barrières er worden ervaren. Er wordt ook onderzoek verricht naar de invloed van de coronapandemie op de inzet van het portaal. Ina: “Doordat de vragenlijst twee jaar geleden ook is uitgezet, kunnen de resultaten met elkaar vergeleken worden. Ik ben erg benieuwd naar het resultaat. Ik verwacht dat de medewerkers, in vergelijking met twee jaar geleden, er nu meer voor open staan om het portaal te gebruiken.”

Van elkaar leren
Voor het Telerevalidatie portaal werkt Roessingh samen met de SPINZO partners Roessingh Research en Development en Vogellanden Centrum voor Revalidatie en Bijzondere Tandheelkunde. Ina: “We komen ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar om kennis en ervaringen te delen en te sparren over hoe we het portaal beter kunnen inzetten. Doordat de Vogellanden de vragenlijst ook heeft uitgezet, kunnen we de uitkomsten met elkaar delen en op die manier van elkaar leren. Als deze samenwerking er niet was geweest, hadden we de vragenlijst niet zo uitgebreid kunnen inzetten.”

Interesse in het SPINZO project? Lees hier meer informatie.

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2022 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.