SPINZO partner Roessingh Research and Development

Om innovatiegerichte zorg op afstand te bevorderen, is het SPINZO project opgezet. Verschillende Overijsselse zorginstellingen hebben zich bij dit project aangesloten waaronder Isala, Vogellanden, Ambulance IJsselland, Roessingh Centrum voor Revalidatie en Universiteit Twente. Ook Roessingh Research and Development is onderdeel van dit project. Wij spraken Anke Kottink, researcher bij Roessingh Research and Development, over hun bijdrage aan het project en de samenwerking met de andere partners.

Roessingh Research and Development
Roessingh Research and Development is een wetenschappelijk onderzoeksinstituut waar verschillende disciplines samenwerken aan innovaties voor revalidatie en chronische zorg. “Wij streven ernaar om mensen weer zoveel mogelijk te kunnen laten participeren in de samenleving. Hiervoor hebben wij nauwe banden met Roessingh Centrum voor Revalidatie en Universiteit Twente”, vertelt Anke.

Telerevalidatie.nl
Binnen het SPINZO project ligt bij Roessingh Research and Development de focus op het portaal Telerevalidatie.nl. Anke vertelt: “Dit portaal is ontwikkeld voor patiënten ter ondersteuning van hun revalidatiebehandeling. Op dit portaal staat onder andere een grote bibliotheek met oefeningen voor thuis en patiënten kunnen contact zoeken met hun zorgverlener. Het is een breed inzetbaar portaal.” Het doel binnen het SPINZO project is om de implementatie van het portaal te bevorderen. Hiervoor werkt Roessingh Research and Development nauw samen met SPINZO partners Roessingh Centrum voor Revalidatie en Vogellanden Centrum voor Revalidatie en Bijzonder Tandheelkunde. Anke vertelt over de samenwerking: “We hebben elkaar als partners nodig. Iedereen heeft immers een bepaalde expertise en pakt dingen anders aan. Het is leuk om op deze manier van elkaar te leren.”

“We hebben elkaar als partners nodig. Iedereen heeft immers een bepaalde expertise en pakt dingen anders aan. Het is leuk om op deze manier van elkaar te leren.”

Samen met deze twee partners heeft Roessingh Research and Development een vragenlijst uitgezet onder zorgprofessionals om te onderzoeken hoe de implementatie van het portaal gaat, welke barrières er zijn en welke invloed de coronapandemie heeft gehad. Ook is er automatisch een vragenlijst uitgezet door het Telerevalidatie.nl portaal onder de patiënten die gebruik maken van het portaal.
Anke vertelt: “Inmiddels zijn de resultaten binnen, 160 zorgprofessionals en 240 patiënten hebben de vragenlijsten ingevuld. We zijn nu druk bezig met het analyseren van de resultaten.” Ondanks dat de analysefase nog niet is afgerond, kan Anke al wel een aantal resultaten met ons delen. “Uit de resultaten is gebleken dat 88% van de patiënten het portaal als een meerwaarde ziet. Het wordt gezien als een mooie ondersteuning voor thuis. Wel vinden de patiënten het belangrijk dat het een aanvulling is op de behandeling, zodat het persoonlijke contact ook blijft”, aldus Anke.

Netwerkbijeenkomsten en E-Health markten
Naast de implementatie van het portaal heeft Roessingh Research and Development binnen het SPINZO project ook een actieve bijdrage geleverd aan de netwerkbijeenkomsten en de jaarlijkse E-Health markt. De E-Health markt is een informatiemarkt waarbij mensen kennis kunnen maken met zorgtechnologie om zo E-Health onder de aandacht te brengen. “Mensen kunnen verschillende technologieën bekijken en uitproberen. Op deze manier willen we meer draagvlak creëren”, vertelt Anke.

Voor de komende periode wensen we Roessingh Research and Development veel succes met het analyseren van de resultaten omtrent het Telerevalidatie.nl portaal. We zijn erg benieuwd naar de uitkomsten!

Meer weten over het SPINZO project? Lees dat hier op onze website.

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2022 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.