Terugblik Werkplaats van Zorg naar Gezond

Op 2 juli werd de werkplaats Van Zorg naar Gezond gehouden bij het Health Innovation Park.

Onder begeleiding van Victor Boldewijn van I-Move en business developer Corine Böhmers, gingen ondernemers aan de slag om uit te zoeken hoe gedragsbeïnvloeding gaat. Verschillende gedragstypen kwamen aan de orde, zoals gewoontegedrag. Hoe doorbreek je dat en welke obstakels moet je daarbij overwinnen? Daarbij kwam ook het gedrag van ondernemers en ondernemerschap aan de orde. Wat kun je als ondernemer veranderen in je gedrag om de ondernemer te worden die je wilt zijn?

Er werden verschillende tools aangereikt waar de deelnemers mee aan de slag gingen. Daarbij werden nieuwe inzichten aangereikt waarvan de belangrijkste is dat het de kunst is om (bij jezelf of je klanten) aan de juiste “knoppen” te draaien waarvan het eerste thema de (nieuwe) mogelijkheden zijn die je als ondernemer in beeld moet brengen in het aanbod voor je potentiële klanten. Als je klant niet weet wat er te koop is, of niet aan de voorwaarden voor dienst- of product afname kan voldoen, dan is het lastig ondernemen. Als je als ondernemer belemmerende factoren hebt die je bedrijfsontwikkeling laten stagneren, zou je deze belemmeringen kunnen pareren of ze in elk geval in kaart proberen te brengen.

Ook normen spelen een rol. Je eigen normen en overtuigingen als het gaat over veranderingen doorvoeren, die jou hebben gevormd als ondernemer. We zijn als mensen geneigd om ons aan te passen aan het meerderheidsgedrag. Als ondernemer wil je juist onderscheidend zijn van de rest. Als het gaat over veranderen van leefstijlgedrag, kan de inzet van rolmodellen het normgedrag, doorbreken. Ook als ondernemer kan het zinvol zijn om rolmodellen in te zetten voor je onderneming. Motivatie (in- of extrinsiek) is een derde component als het gaat om succesvolle gedragsverandering. En tot slot speelt het overwinnen van weerstanden een rol. Dat vraagt om twijfels het hoofd te bieden en als de wil tot verandering is er wel is, maar het ernaar handelen er niet van komt, is er maar één ding dat er nog aan ontbreekt: als ondernemer in beweging komen.

Het was een enerverende en boeiende dag met een voortreffelijke lunch als gezond intermezzo.

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2022 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.