Laatste SPINZO partnerbijeenkomst

SPINZO staat voor ‘Specialistische zorg thuis’. Het is een driejarig project waar de vraag centraal staat welke innovaties ontwikkeld kunnen worden om de patiënt het beste thuis te behandelen. Het project heeft voor de uitvoering Europese EFRO subsidie ontvangen. De subsidie is met een half jaar verlengd, maar in augustus liep het toch ten einde. Daarom werd op 24 augustus 2021 de laatste partnerbijeenkomst gehouden. Deze bijeenkomst is bedoeld zodat de partners aan elkaar de resultaten van hun projecten presenteren met daarbij een blik op de toekomst.

Levensecht oefenen met het SMART voertuig
Aangezien de bijeenkomst plaatsvond op locatie van Ambulance IJsselland, trapten zij als eerste de presentatie af. Arjan Hanekamp, manager meldkamer ambulancezorg & ICT, vertelt dat ze bezig zijn met het bouwen van een zorgcoördinatiecentrum. Daarvoor hebben ze een routekaart gemaakt. “De pilotfase is achter de rug, nu gaan we echt over naar de realisatie. Het ontwikkelen van een nieuw zorgconcept moet eind 2022 volledig operationeel zijn.”, vertelt Arjan. De verloop van de realisatie hiervan is onder andere om de huidige werkzaamheden uit te breiden, de tijdvakken uit te breiden naar 24/7 en om de samenwerking te intensiveren. De zorgpaden gaan ze meer vorm en inhoud geven.
Verder zijn ze bezig om een landelijk zorgnummer te realiseren. “Als de patiënt een zorgvraag heeft, dan kunnen ze één nummer bellen. Vervolgens kunnen ze kiezen naar welk ziekenhuis ze gaan en we geven de wachttijden aan. Op deze manier willen we de patiënten tegemoetkomen in wat ze kunnen verwachten van de zorgpartners.”, vertelt Arjan.
Aan het einde van zijn presentatie laat Arjan de mogelijkheden van het SMART voertuig zien dat ze hebben aangeschaft. Deze afkorting staat voor Simulated Mobile Ambulance Resource Training. “Deze unit maakt het voor ons mogelijk om simulatietraining te geven op locatie. Medewerkers kunnen van te voren aangeven wat ze willen leren. De auto is voorzien van vele nieuw ontwikkelingen. Zo hebben we een pop die we op afstand kunnen bedienen. Medewerkers kunnen op deze pop levensecht oefenen. Daarnaast is het voertuig inzetbaar als mobiele meldkamer.”

Resultaten van het onderzoek naar het telerevalidatieportaal
Als tweede is Anke Kottink aan de beurt om namens Roessingh Research and Development,  Roessingh Centrum voor Revalidatie en de Vogellanden Centrum voor Revalidatie te vertellen over hun bevindingen van het SPINZO project. Zij hebben onderzoek gedaan naar de implementatie van het oefenportaal telerevalidatie. De drie organisaties maken alle drie gebruik van dit portaal. Anke vertelt dat ze in 2018 ook al de gebruiksvriendelijkheid van het portaal hebben onderzocht. De resultaten zijn vergeleken om te kijken of de situatie veranderd is en of de coronapandemie de kijk op de inzet van het oefenportaal heeft veranderd. De gebruiksvriendelijkheid van het portaal is als eerste bij de artsen, managers en zorgverleners onderzocht. Zij geven voornamelijk aan gebrek aan tijd te hebben voor het portaal en dat het oefenportaal nog geen structureel onderdeel is van behandeling. De pluspunten zijn dat de patiënt meer eigen regie heeft, dat het een aanvulling is op de behandeling en dat de patiënt op afstand wordt begeleid. De patiënten zijn ook zeer tevreden over het portaal. Namelijk 88% vindt dat het oefenportaal een toegevoegde waarde heeft voor de behandeling, maar ze geven aan dat persoonlijk contact alsnog noodzakelijk blijft. Daarbij blijkt uit de cijfers dat de coronapandemie ook invloed heeft gehad. In maart 2020 is er een flinke toename ontstaan in het gebruik van het portaal. Deze groei is niet doorgezet omdat inmiddels weer fysieke behandelingen mogelijk zijn. Roessingh gaat nu bezig om de barrières weg te nemen die uit het onderzoek zijn voortgekomen.

Ontwikkelingen binnen de Vogellanden
Manon Blaauwgeers van Vogellanden Centrum voor Revalidatie neemt het stokje over van Roessingh. Ze vertelt: “Momenteel onderzoeken we de inzet van de revalidatie app, volgens Roessingh het telerevalidatieportaal, om mantelzorgers goed te informeren over het revalidatietraject van hun naast betrokkenen.” Het doel van het onderzoek is om te kijken welke behoefte mantelzorgers hebben op het gebied van eHealth. De onderzoeker is volgens Manon gestart met de analyse, maar de conclusies zijn nog niet bekend op het moment van de bijeenkomst.
Naast het telerevalidatieportaal heeft de Vogellanden nog meer nieuwe ontwikkelingen, zo zijn ze bezig met spiegeltherapie en een Vitaal app. De app die is gemaakt voor spiegeltherapie is getest met gezonde proefpersonen. “Het doel was om te onderzoeken of het effect van spiegeltherapie overeenkomt met de oefeningen in de app. Dat blijkt het geval. De app is nu klaar om met patiënten uit te proberen.”, vertelt Manon. De Vitaal app is gericht op het creëren van een gezonde leefstijl voor mensen met chronisch. “De app wordt inmiddels gebruikt en ervaringen worden bijgehouden zodat we op basis van ervaringen de app kunnen optimaliseren.”, vertelt Manon. Verder zal de Vogellanden in de toekomst zicht richten op het verder ontwikkelen van beeldbellen met VR.

VR toepassen in de zorg
Van Universiteit Twente (UT) is onderzoeker Lieke Heesink aanwezig bij de bijeenkomst. Het UT is binnen het SPINZO project bezig met het product ‘Reducept’. Lienke vertelt: “Reducept is een VR applicatie die wordt ingezet bij patiënten met chronische pijn. We zijn nu bezig hoe we dit product beter kunnen inzetten in de praktijk. Het is een innovatief product waar veel enthousiasme over is, maar in de praktijk is het nog lastig hoe we het beste kunnen inzetten. Het ligt eraan voor wie het wel werk en voor wie niet.” Hoe werkt het precies? Je zet de VR bril op en je leert hoe je de pijn kan beheersen. Volgens Lieke kan je het zien als een training.
Een ander product wat hierop aansluit, is de VR-fiets. “Kinderen met een ontwikkelingsstoornis kunnen door middel van deze VR-fiets leren om te fietsen in een veilige controleerde omgeving. Ook hier is een succesvolle pilot geweest waarbij veel enthousiasme was bij behandelaren en de patiënten zelf. De grote uitdaging op dit moment is om het door te ontwikkelen naar een product wat ook daadwerkelijk in de markt gezet kan worden. We zijn nu bezig om concreet te kijken naar VR-aanbieders waar we mee kunnen samenwerken.”, vertelt Lieke.

Afname van traditionele trombosezorg
Als laatste presenteert Jolanda Groothuis van Isala hun bijdrage in het SPINZO project. In dit project richt Isala zich op het verbeteren van trombosezorg. Ze vertelt: “Er is een verschuiving gaande van de reguliere conventionele trombosezorg naar trombosezorg aangepast aan de behoefte van de patiënt.”
Vanuit het SPINZO project heeft Isala drie speerpunten uitgezet: zelfmanagement van de patiënt stimuleren, het verbeteren van persoonsgerichte zorg door het verbeteren van de klantrelatie en het verbeteren van de ketensamenwerking op het gebied van (digitale) communicatie en informatie.
Op het gebied van persoonsgerichte zorg is een nieuwe werkwijze ontwikkeld, genaamd Doorbreek de Cirkel. Deze werkwijze is inmiddels al toegepast in de trombosezorg bij VKA patiënten, verpleeghuizen en de thuiszorg. Bovendien doet Isala onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid van het trombosezorgportaal. De bevindingen uit dit onderzoek zijn ze momenteel aan het implementeren. Zo willen ze bijvoorbeeld een app gaan ontwikkelen voor het portaal.

Innovatieve ontwikkelingen 
Na afloop van de bijeenkomst blikken de partners met een tevreden gevoel terug op het SPINZO project. Ook al eindigt hier voor hen het project, ze blijven doorgaan met het zoeken naar innovatieve ontwikkelingen die ze kunnen toepassen in de zorg.

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2022 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.