SPINZO partner Universiteit Twente

Universiteit Twente is als partner aangesloten bij het SPINZO project. SPINZO staat voor ‘Specialistische zorg thuis’ en samen met de andere partners zet Universiteit Twente zich in om zorg op afstand te bevorderen. We spraken met Lieke Heesink, onderzoeker bij Universiteit Twente, over de projectactiviteiten van de universiteit binnen het SPINZO project.

Universiteit Twente
Universiteit Twente is een jonge en ondernemende universiteit gevestigd in Enschede. De vi-sie van de universiteit is om bij te dragen aan een eerlijke, duurzame en digitale samenleving. Lieke ligt verder toe: “Momenteel werken er meer dan 3200 wetenschappers bij de universiteit waarbij er een hele sterke focus ligt op gezondheid. We verbinden technologie, wetenschap en engineering om het verschil te maken.”

Kennis, ervaring en faciliteiten
De Universiteit Twente heeft zich destijds aangesloten bij het SPINZO project vanwege de samenwerking met de andere partners. “Het is een project waar veel samenwerkingen opgezet kunnen worden en dit is voor ons erg waardevol” vertelt Lieke. Binnen het project heeft Univer-siteit Twente een belangrijke rol gespeeld rondom de inzet van kennis en ervaring. Ook heeft Universiteit Twente een aantal faciliteiten, die door de partners gebruikt konden worden. Lieke: “We hebben bijvoorbeeld het eHealth House wat erg aantrekkelijk is voor de partners. Hier hebben dan ook een aantal activiteiten plaatsgevonden.” Het eHealth House is een gestimu-leerde leefomgeving waar technologie getest kan worden in een realistische omgeving. “Het is eigenlijk een nagebouwd huis waar allerlei metingen plaats kunnen vinden” vult Lieke aan. Universiteit Twente heeft op deze manier veel kunnen betekenen voor de andere SPIZNO partners.

Technologie
Binnen het SPINZO project heeft Universiteit Twente zich bezig gehouden met het innovatieve product ‘Reducept’. Dit is een virtual reality applicatie die wordt ingezet voor patiënten met chronische pijn.
Ook is Universiteit Twente samen met Roessingh Research & Development bezig met het ontwikkelen van een VR-fiets waarop kinderen met een ontwikkelingsstoornis kunnen leren fietsen. Er is al een pilot geweest en de volgende stap is nu om het product daadwerkelijk op de markt te gaan zetten.

Het SPINZO project is inmiddels ten einde gelopen. Lieke kijkt erg positief terug op het project. “Vanuit Health Innovation Park was er altijd goede communicatie. Ook was het fijn om met de andere partners samen te werken aan innovatieve ontwikkelingen” sluit Lieke af.

Eind augustus heeft er een laatste partnerbijeenkomst plaatsgevonden met alle SPINZO part-ners. Tijdens deze bijeenkomst hebben de partners teruggeblikt op het SPINZO project en hun resultaten aan elkaar gepresenteerd.

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2022 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.