EFRO SPINZO project

Unieke samenwerking Overijsselse zorginstellingen en MKB

Voor het eerst zetten zorginstellingen de deuren open om het MKB uit te dagen na te denken over zorgoplossingen. Dat doen ze in het project ‘Specialistische zorg thuis’. Binnen het driejarige project staat de vraag centraal welke innovaties en afspraken ze moeten ontwikkelen om de patiënt het beste thuis te kunnen behandelen. Het project heeft Europese EFRO subsidie ontvangen om het project tot uitvoer te brengen.

Om innovatiegericht zorg op afstand te bevorderen en vraag en aanbod van zorginnovatie op elkaar af te stemmen, is het innovatiecluster Health Innovation Park als kartrekker in het project actief. Gezamenlijk met andere zorginstellingen uit de provincie Overijssel zoeken ze door middel van onder andere netwerksessies, matchmaking en kennisdeling verbinding met het MKB.

De verschuiving van zorg vanuit de zorginstelling naar zorg bij de patiënt thuis houdt in dat er oplossingen ontwikkeld moeten worden rondom de thema’s Informatievoorziening op afstand, Diagnose op afstand en Behandeling op afstand. Om de innovaties succesvol te organiseren, kijken ze bovendien naar andere essentiële succesfactoren zoals logistieke uitdagingen, de verandering voor het beroepenveld en de veiligheid van data-uitwisseling. Hierbij maken ze gebruik van verschillende cases.

Een voorbeeld van een case is het stolzorgportal. Het meten van bloedstollingswaarden is voor veel trombosepatiënten een terugkerend en tijdrovend ritueel. Momenteel sturen veel trombosepatiënten de waarden wel al zelf door naar de Trombosedienst maar is het nog altijd noodzakelijk om medicatieadvies via de zorgverlener te verkrijgen. Om dit makkelijker te maken is het stolzorgportal ontwikkeld. Door middel van een slim algoritme geeft het portal aan of en zo ja welke medicatieverandering noodzakelijk is.

Om deze en andere cases verder te kunnen ontwikkelen gaan de partijen de komende drie jaar aan de slag. Onderdeel van het initiatief zijn Isala, RAV IJsselland, Universiteit Twente, Roessingh Research and Development, Roessingh Centrum voor Revalidatie, Vogellanden centrum voor revalidatie en bijzonder tandheelkunde en het Health Innovation Park. De samenwerking staat open voor alle bedrijven op het gebied ICT en e-health. Voor meer informatie over dit initiatief kunt u terecht bij Aryan van de Maat of Michelle Schuurmans of via info@healthinnovationpark.nl

Meer lezen over het EFRO Spinzo project?

Hier kunt u alle artikelen vinden omtrent dit project;

SPINZO partner Universiteit Twente

Ambulance IJsselland over het SPINZO project

SPINZO partner Roessingh Research and Development

Roessingh, centrum voor Revalidatie over het SPINZO project

Isala als SPINZO partner

EFRO SPINZO partner Vogellanden aan het woord

Laatste SPINZO partnerbijeenkomst

e-Health binnen Vogellanden en Roessingh in de versnelling door EFRO/SPINZO

Samen met het HIP werken aan medisch netwerk rond trombosepatiënt

Via EFRO SPINZO programma en het HIP werkt Ambulancedienst IJsselland aan betere uitwisseling van patiëntgegevens

Telerevalidatie krijgt boost door Coronacrisis

Via EFRO SPINZO-programma het Oefenportaal Telerevalidatie uitbouwen en verder ontwikkelen

Geld voor experimentele ontwikkeling

Financiering: Nieuwe kansen voor proeftuinen

Financiering: Subsidie voor de circulaire economie

Efro subsidies voor Regio Zwolle

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2022 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.