#Healthgrowprogramma’s

Wij hebben de stevige ambitie om samen met onze leden en partners te werken aan een toekomstbestendige gezondheidzorg in Overijssel. We maken van deze provincie de #healthgrow provincie van Nederland. Een provincie waar mensen door de inzet van zorginnovaties zelfredzamer zijn en meer eigen regie ervaren, terwijl zorgprofessionals met het gebruik ervan hun werkplezier verhogen.

#Healthgrowprogramma’s
Deze ambitie bereiken we door samen met ons netwerk nieuwe producten, diensten en processen te ontwikkelen en te implementeren. We hebben hiervoor onder andere vier #Healthgrowprogramma’s opgezet. Binnen deze programma’s pakken onze leden en partners onder leiding van onze business developers actuele vraagstukken in de zorg aan. Want, dat is de kracht van HIP, duurzaam samenwerken in een onafhankelijke coöperatie met een missie, maar zonder winstoogmerk. Het doel? Stevige stappen zetten op weg naar een toekomstbestendige zorg binnen onze provincie. Daar profiteren alle Overijsselaars van!

Dit zijn de vier programma’s:
1. Beweging en voeding als preventie in de gezondheidszorg.
2. Bouw en wonen: inzet domotica in en om het huis om langer gezond thuis te wonen.
3. Inzet technologie om de zorgprocessen rond WMO en jeugdzorg (gemeenten) te verbeteren/vernieuwen.
4. Connected care: verplaatsing van (ziekenhuis)zorg naar thuis en stimuleren gebruik eHealth.

 

In 2019 is een stevige basis gelegd voor al deze programma’s. In 2020 vindt de verdieping en/of de uitvoering plaats. De #Healthgrowprogramma’s Beweging en voeding als preventie in de gezondheidszorg en connected care gaan samen verder. Zij startten in een wijk in Zwolle Zuid samen met andere partijen een Grozzerdam. De deelnemers aan alle programmalijnen komen in 2020 bij elkaar. Check hier alle data: Data healthgrowprogrammas 2020

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2022 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.