Missie & Visie

Het Health Innovation Park werkt vanuit een onafhankelijke coöperatie zonder winstoogmerk aan een toekomstbestendige gezondheidszorg in Overijssel. Dat doet zij door haar leden en partners een stap verder te helpen met het realiseren van innovaties op het gebied van health. Het professionele team van het HIP zet haar kunde, kennis, ervaring en haar brede (partner)netwerk hiervoor in. Het HIP-team fungeert als verbinder tussen vraag en antwoord van het lid.

 

Daarnaast organiseert het HIP samen met haar netwerk vier #Healthgrowprogramma’s. Binnen deze programma’s werkt het HIP met haar leden en partners aan vernieuwingen op actuele thema’s. Vernieuwingen die bijdragen aan een toekomstbestendige gezondheidszorg in Overijssel.

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2022 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.